Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Településképi véleményezési eljárás

 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletnek a településképi véleményezési eljárásról szóló III. fejezete alapján településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az új építmény építésére, meglevő építmény bővítésére, meglévő építmény településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatosan. 


A kérelmet a fentiek szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően kell benyújtani a polgármesterhez.


A rendelet letölthető az Önkormányzat honlapjáról:

21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet


A rendelet és az alábbi áttekintő térkép segítségével megállapíthatja, hogy szükséges-e véleményezési eljárást kezdeményeznie.


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezőnek a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR rendszerbe kell feltöltenie.

A kérelmet az alábbi kérelem minta kitöltésével és benyújtásával indíthatja el azt követően, hogy a dokumentációt az ÉTDR rendszerbe feltöltötte. Az eljárásra benyújtás technikai részleteivel kapcsolatban kérésre további tájékoztatást adnak a Főépítészi Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben a 06 1 4338 389-es telefonszámon, illetve e-mailben (hegedusviktoria@kobanya.hu, szollosierika@kobanya.hu).