Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. január 20


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

2. Javaslat a Mádi u. 4-6. sz. alatti óvoda, a Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő, valamint a Halom u. 33. sz. bölcsőde beruházási feladatainak jövőbeni ellátására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

3. Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja” pályázaton való részvételre

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület …/2011.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2010. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

6. Javaslat előirányzat céltartalék felszabadításra (intézményvezetők részére a motivációs pályázati alapból biztosított összegen felüli többlet kifizetés fedezetére)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

7. Javaslat csatlakozásra a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009.(XI.20.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 24/2004. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének …/2011.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 43/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítménykövetelményeinek céljaira

 Előterjesztő: Hegeds Károly mb. jegyző

11. Javaslat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat összeolvadására

 Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

12. Javaslat a 2356/2010. (XI.18.) sz. önkormányzati határozat módosítására, és pályázat benyújtására a 2011. évi kerületi közfoglalkoztatás támogatására

 Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

13. Sakkoktatás önkormányzati támogatással a Gyöngyike Óvodában

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

14. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

15. Javaslat – aktualizált ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a Budapest X. ker., Liget u. 1/c pályázati úton történő értékesítésére

 Előerjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

16. Javaslat a Képzett Polgárságért Alapítvány és Homo Novus Kft. bérleti díj hátralékának elengedési kérelmére, az általuk bérelt Bp. X. ker., Üllői út 132. szám alatti helyiségre vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

17. Tájékoztató a Kőbányai Tervtanács 2010. évi munkájáról

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

18. Javaslat a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége által emelt emlékmű elkészítésének támogatására

Előerjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

19. Javaslat a Mátyás-templom harangrekonstrukciójának támogatására

Előerjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

20. Javaslat a Szent László tér 34. sz. Általános Iskola fiktív tanulóival kapcsolatos hamis statisztikai adatszolgáltatás következtében az önkormányzatot ért kár polgári peres úton történő érvényesítése kérdésében való döntésre

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

21. Javaslat közterület-használati díjjal kapcsolatos méltányossági kérelmek ügyében

Előerjesztő: Kovács Róbert polgármester

22. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

23. Egyebek

Javaslat Gál Judit visszahívására a Népjóléti Bizottság tagságából

Javaslat a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázat elbírálására létrehozandó előkészítő bizottság tagjaira

Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-II. havi várható likviditási helyzetéről