Helyismereti Túra                     ***                     Nordic Walking                     ***                     Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. április 16


1. Jelentés a lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Tájékoztató a Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyeletének közös tevékenységéről

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Tájékoztató a Rendőrkapitányság és az ÁNTSZ, a Polgári Védelem és a Tűzőrség közötti együttműködéséről

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

4. Javaslat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti iroda (Szállás u. 11/c) közüzemi díj támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat albérleti díj hozzájárulás részletekben történő visszafizetésének engedélyezésére

Előterjesztő: Hegeds Károly aljegyző

6. Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Lakatos Renáta elnök

7. Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Dömötör Atina elnök

8. Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Filipovics Máté elnök

9. Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Inguszné dr. Barabás Rita elnök

10. Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Bacsa Gyula elnök

11. Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Gherghel Severianné elnök

12. Beszámoló a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Török Tibor elnök

13. Beszámoló a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Wygocki Richárd elnök

14. Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Szakács Ferencné elnök

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2009. sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról – a könyvvizsgálói jelentéssel és a Pénzügyi Bizottság határozatával

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2009. sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a 2008. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló ……/2009. (…) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat 2008. évi beszámolója

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

18. Javaslat a Pataky Művelődési Központ vezetői álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálására, vezetői megbízásra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

19. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évre vonatkozó összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Dr. Rugár Oszkár osztályvezető

20. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2008. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

22. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. tevékenységének racionalizálására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

23. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. átalakítására, az Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Nagyné Lőrincz Éva FB elnöke

24. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

25. Előterjesztési javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. által biztosított szociális szolgáltatások 2009. évi intézményi térítési díjainak megállapítására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

26. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 2009. május 1-jei rendezvényterve és költségigénye

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

27. Javaslat az egészségügyi praxisok rezsitámogatására

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

28. Az egészségügyi alapellátás feladatainak szervezeti-működési-pénzügyi szakértői vizsgálatának eredménye és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2003-2008. évi működésének 2008. évi átfogó ellenrzésének belső ellenőri jelentése

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

29. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a „Kisebb területegységekre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat készítéséről” szóló megállapodás kezdeményezésére

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

30. Javaslat Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő indítványának A génmanipulált, génkezelt vetőmagok használatának az önkormányzat közigazgatási területén történő tilalmára elfogadására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

31. Javaslat megállapodás megkötésére a kőbányai rendőrök, büntetés-végrehajtási dolgozók, tűzoltók, továbbá a polgári védelmi dolgozók számára kedvezmények biztosítására

Előterjesztő: Dr. Korpai Anita osztályvezető

32. Javaslat a Hivatal II. épülete megvalósításának lehetséges módjaira a 362/2009. (III.19.) számú önkormányzati határozatban foglaltak alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

33. Javaslat a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti volt általános iskola épületében a védőnői szolgálat elhelyezésére a 361/2009. (III.19.) számú önkormányzati határozat alapján

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

34. Javaslat a Szent László tér 16. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadára vonatkozó szerződés elfogadására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

35. Javaslat a méhnyakrák elleni védőoltás bevezetésére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

36. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Törekvés SE-vel

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

37. Javaslat a Kőbányai Ipartestület által bérelt helyiség bérleti díjának csökkentésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

38. Javaslat a Szent Család Plébánia tetőszerkezetének javításához anyagi támogatás nyújtására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

39. Javaslat a „Két kerékkel Kőbányán” közbeszerzési pályázat eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

40. Javaslat a balatonlellei gyermektábor hasznosítására

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

41. Javaslat a Bp. X. ker., Korponai u. 2. szám alatti helyiségrész méltányosságból történő bérbe adására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

42. A X. kerület - Kőbányai „WOLF” Polgárőrség Speciális Mentők Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

43. Tájékoztató a Kada utcai Általános Iskola udvarának bővítésével kapcsolatban elkészült értékbecslésről (Gergely u. 63. megvásárlása)

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

44. Javaslat értékbecslő cégek kiválasztásának pályáztatására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

45. Javaslat Tóth József polgármester kérelmének támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

46. Javaslat Bánki Donát születésének 150. évfordulója alkalmából emléktábla állítására – Dr. Fejér Tibor Bánki Donát emléktábla tárgyú képviselői indítványa alapján

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

47. Javaslat a balánbányai sporttalálkozóra utazó kőbányai küldöttség költségeinek támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

48. Javaslat a Pannontudás Egyeteme kőbányai előadásainak megrendezésére

 

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

49. Javaslat a 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján meghirdetett sportlétesítmények felújítása tárgyú pályázaton való részvételre, az önkormányzat fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

50. Javaslat ifjúsági pályázatok kiírására

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

51. Javaslat kőbányai székhelyű civil szerveztek részére kiírandó pályázatra

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

52. Javaslat Peter Cerny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért kiemelkedően közhasznú szervezet támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

53. Javaslat az Emberekért és a Környezetért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

54. Javaslat pótelőirányzat módosítására a Leonardo-program megvalósításához szükséges személyi, anyagi feltételek biztosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

55. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére 1-4.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

56. A Budapest X. ker., Vaspálya u. 57-58. szám alatti ingatlan vízellátásának ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

57. Forráskiegészítés a távfűtési díjhátralék teljesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

58. Tájékoztató a 2009. évi Cannes-i MIPIM ingatlan kiállításról

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

59. A Budapest X. ker., Bolgár u. 10. szám alatti önkormányzati bérlakások elidegenítésének ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

60. Javaslat a Kőbányai Képző-és Iparművészek Egyesületének támogatására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

61. Javaslat a „Hagar országa” című könyv megvásárlására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

62. Kezdeményezés egy külföldi testvérvárosi, illetve testvér-iskolai kapcsolat kialakítására Asnbach településsel

Előterjesztő: Sándor Zoltán igazgató

63. Javaslat a jubileumi Haydn-évhez csatlakozó kismartoni koncert támogatására

Előterjesztő: Menyhárt Sándor igazgató

64. Javaslat a Bp. X. 42101/13 hrsz.-ú közterületi ingatlan közterület-használati díjának mérséklése iránti kérelem ügyében

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

65. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

66. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2009. 03.01.-03.31.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

67. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2009. (….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

68. Javaslat saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

69. Javaslat a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás bevezetése c. pályázat szakértői díjához forrás biztosítására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

70. Budapest X. ker., Noszlopy u. 15/a szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület kiürítésének ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

71. Tájékoztató az Sz & B Security Kft.-vel kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

72. Tájékoztató kártérítési igény bejelentéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester