Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. április 2


1. Képviselő-testületi döntés újratárgyalásának kezdeményezése: Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca – Újhegyi út – Gyömrői út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalmat elrendelő 6/2009. (…) számú önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Képviselő-testületi döntés újratárgyalásának kezdeményezése: A Kőbányai Önkormányzat intézményeiben a közétkeztetési pályázat tárgyában hozott pályázati kiírás

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…….) számú Önkormányzati rendeletének megalkotására az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…….) számú Önkormányzati rendeletének megalkotására a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló többször módosított 67/2004. (XII. 17.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Dr. Fejér Tibor a Dohányzási tilalom tárgyú képviselői indítványa
6. Javaslat Kőbánya 2009. évi parlagfű-mentesítési programjára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Válasz dr. Fejér Tibor a Faállomány a lakókörnyezetben tárgyú képviselői indítványára

Előterjesztő: Melega Kálmán bizottsági elnök

8. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi I-V. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. A Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ 2008. évi működéséről szóló tájékoztató és javaslat a 2009. évi munkatervére

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

10. Tájékoztató a Pataky Művelődési Központ 2008. évi közművelődési tevékenységéről és a 2009. évi munkatervéről

Előterjesztő: Dávid Tibor igazgató

11. Javaslat a Pataky Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

12. Javaslat a Pataky Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dávid Tibor igazgató

13. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő ingatlankezelési szerződés és árjegyzék elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

14. Beszámoló a 2008. évben lezárult közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Budapest X. ker., 41302/19 hrsz.-ú önkormányzati területen lévő park beépítési lehetőségének felülvizsgálatára lakossági panasz alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén működő nyilvános illemhelyek helyzetéről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

17. Javaslat a Budapest X. kerület Száva utca és Kőér utca között levő (38303/52) hrsz.-ú ingatlan kataszteri és tárgyi eszköz nyilvántartásból való törlésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

18. Javaslat új orvosi rendelők építésére befektetők pályáztatásával

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

19. Javaslat közbeszerzés kiírására a 24-órás felnőtt kijáró és ambuláns orvosi ügyelet ellátásához

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető

20. Javaslat közforgalmú gyógyszertárak szolgálati rendjének módosítására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

21. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménnyel

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

22. Javaslat forrás biztosítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bűnmegelőzési Modellprogramjának elkészítéséhez

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

23. Tájékoztatás az aktuális európai uniós pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

24. Gyermekeink Jogaiért Szülői Egyesület kérelme a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

25. A Budapest X., ker. Kada u. 120-124. sz. helyiségcsoport elidegenítésének vizsgálata

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

26. A Budapest X. ker., Állomás u. 2. (38942/0/A/2) ingatlan pályáztatásának ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

27. A Budapest X. ker., Hargita sétány 2. fszt. 2. (38924/121/A/41) ingatlan pályázatásának ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

28. Javaslat a Budapest X. ker., Endre u. 8/b szám alatti házas ingatlan elidegenítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

29. Az Emberbarát Alapítvány (Budapest X. ker., Gyöngyike u. 4. sz. helyiség) késedelmi kamat elengedése iránti kérelem ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

30. Tájékoztatás a képviselő-testület által 2008. évben eladásra megszavazott önkormányzati lakások helyzetéről

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

31. Tájékoztató az URBACT II program keretében Halandriban tartott konferencián végzett munkáról

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

32. Javaslat a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány javára áprilisban megrendezendő előadásra jegy vásárlására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

33. Javaslat Simon Bolivar szobrának kerületünkben történő elhelyezésére

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

34. Javaslat az AMKA 2009. évi kiállításainak, kiadványainak támogatására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

35. Javaslat bérlők általi lakásmegváltásra

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

36. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2009.02.01.-02.28.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Tájékoztatás a balánbányai testvérvérosi delegáció Kőbányai Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán történt látogatásáról
Tájékoztatás a KÖZ-KÖVÉD Kőbányai Közbiztonsági Személy - és Vagyonvédelmi Kht."V.a." cégjegyzékből való törléséről
egyebek