Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. április 28


1. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III. 20.) számú rendelettel módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti volt általános iskola épületében elhelyezendő intézményekkel kapcsolatos feladatokra

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

3. Javaslat értékbecslő cégek kiválasztásának pályáztatására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

4. Budapest X. ker., Noszlopy u. 15/a szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület kiürítésének ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

5. Javaslat közbeszerzés kiírására a 24 órás felnőtt kijáró és ambuláns orvosi ügyelet ellátására

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vez.

6. Javaslat a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás bevezetése című pályázathoz előleg biztosítására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

7. Javaslat keresetlevél benyújtására az Sz & B Security Kft.-vel szemben

Előterjesztő: Dr. Korpai Anita osztályvezető

8. Javaslat kártérítési igénnyel kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

9. Egyebek

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a László-Házak Kft között 2004. április 20-án kelt Vételi Jogot Alapító Szerződés 2008. április 30-án történő megsznése alapján a 39049/1, 39049/2, 39058, 39060 hrsz.-ú ingatlanokat terhelő vételi jog törlésével kapcsolatos intézkedés