Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. december 17


1. Szóbeli tájékoztatás 1604/2009. (X. 15.) számú határozatban a László-Házakkal kötendő Egyezségi Megállapodás megkötésével kapcsolatban
2. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáró

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat a képviselő-testület 1821-1822/2009. (XI.19.) számú határozatainak visszavonására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

4. Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (I.22.) számú határozattal elfogadott – a 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó – intézkedési terv végrehajtásáról – a „Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról” tárgyú előterjesztés keretében

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

5. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Tájékoztató az S1 projekttel kapcsolatban

Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester

7. Javaslat ingatlancserékre a Richter Gedeon Nyrt.-vel

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya pincerendszerének 2009. évi pince-veszélyelhárítási munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

11. Javaslat „Élelmiszer beszerzés 2009” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

12. Javaslat a „Mobil távközlési szolgáltatás” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

13. Tájékoztató a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi helyzetének alakulásáról, az aktuális teendőkről a közbiztonsági szempontokra figyelemmel

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

14. Beszámoló a X. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évi munkájáról

Előterjesztő: Csepregi Péter kirendeltségvezető

15. Javaslat a Főváros Polgári Védelmi Igazgatóság X. ker. Kirendeltség vezetőjének jutalmazására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Tájékoztató Kőbánya lakosságának egészségi állapotáról

Előterjesztő: dr. Haintz Andrea tiszti főorvos

17. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2010. évi jegyárainak elfogadására

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

18. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt elfogadására

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

19. Javaslat a védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás fejlesztésére

Előterjesztő. Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

20. Javaslat a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 a Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben c. pályázati program költségvetésében szellemi és dologi kiadások közötti átcsoportosításra vonatkozó kérelem elbírálására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester, Herczeg Katalin projektmenedzser

21. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtásához (KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Akadálymentesítés)

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

22. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtásához (KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése)

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

23. Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működési feltételeiről

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

24. Kameramozgató eszköz beszerzéséhez anyagi támogatás kérése

Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató

25. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

26. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak igénybevételéről és a térítési díjak mértékéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

27. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a méhnyakrák és nemi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

28. Javaslata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. ker., Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

29. Javaslata a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep tervezési feladatainak előkészítése érdekében

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

30. A képviselő-testület 1668-1669/2009. (XI. 18.) számú határozata alapján, az 1854/2008. (XII.18.) számú határozatának megfelelően a Belső Ellenőrzési Osztály által lefolytatott ellenőrzés a Gergely utcai lakóparkkal kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Rugár Oszkár osztályvezető

31. Javaslat a kedvezményes hitelfelvételre kijelölt beruházási feladatok keretösszegének megemelésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

32. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására informatikai eszközök beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

33. Javaslat a Futureal R Csoport által megvételre felajánlott Budapest X. kerület, Ihász u. 28. szám alatti, 41449 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

34. Javaslat a Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatti helyiségben gázalmérő felszereléséhez támogatás biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

35. Javaslat a Budapest X. kerület Bogáncsvirág utcában található 42544/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

36. Tájékoztatás a (Népliget) 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányadának a Kbányai Önkormányzat tulajdonába kerülésével kapcsolatban

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

37. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 38431/16 hrsz.-ú (Fokos u. 5-7.) ingatlan ügyében

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

38. Javaslat a Salgótarjáni úti orvosi rendelő felújítására céltartalék felszabadítására és közbeszerzési tervbe történő felvételére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

39. Tájékoztató az Önkormányzat önként vállalt feladatairól

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

40. Javaslata a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási munkák pénzügyi keretén belüli átcsoportosítással további felújítási (tervezési) feladatok elvégzésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

41. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

42. A képviselő-testület 460/2009. (IV.2.) sz. határozatával elfogadott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingatlankezelési szerződés V. fejezetében meghatározott minimumdíj módosítása az évközi ÁFA emelés következményeképp

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

43. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

44. Budapest X. kerület, Liget u. 13. sz. alatti meglévő konyhaépület és főépület bontásának ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

45. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

46. Tájékoztató a képviselő-testület által 2009. évben elidegenítésre kijelölt lakások és helyiségek elidegenítéséről

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

47. Javaslat alapítványok támogatására (Havasi Gyopár, Paci Doki Alapítvány)

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

48. Javaslat közoktatási intézményvezetői álláshelyek pályáztatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

49. Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadására és a közművelődési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

50. Javaslat a M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

51. Javaslat a TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR számú, az „Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tanulásért” c. pályázaton való részvételre

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

52. Javaslat a TÁMOP 3.4.2/09/1 számú, a „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” c. pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

53. Tájékoztatás európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

54. Javaslat a képviselő-testület 2010. évi munkatervére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

55. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén a Kerepesi út (73 sz.-tól) – Sárgarózsa u. – Pesti határ u. – Keresztúri út (kivéve a MÁV-telep) által határolt területen részönkormányzat működésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

56. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

57. Javaslat saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

58. Javaslat saját halottá nyilvánításra II.

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

59. Személyi kérdések: Javaslat az Egyesített Bölcsődék vezetőjének helyettesítésére
60. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

1934/2009. (XII.8.) sz. határozathoz kapcsolódó döntéshozatal

61. Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. javaslata céltartalékba helyezett összeg felszabadítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

62. Budapest X. ker., Kada u. 120. sz. alatti áthelyezések ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató