Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. február 5


1. Javaslat a COGNOS licencek vásárlására

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

2. Tájékoztatás Budapest X. ker. Kada u. 120-124. sz. alatti, 41203/42 hrsz.-ú ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítésének lehetőségéről, illetve az egyes bérleti szerződések felmondási lehetőségéről

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

3. Előterjesztés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

4. Javaslat a Hivatal II. épülete kialakítására a 1102 Bp. Szent László tér 34. sz. alatti ingatlanban

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

5. A Budapest X. Állomás u. 2.sz. alatti, 38942/0/A/2 hrsz.-ú ingatlan pályáztatásának ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

6. Javaslat az ÁROP 3.A.1. pályázat közbeszereztetésére

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

7. Javaslat a „Budapest X. kerületben az önkormányzat kezelésében és üzemeltetésében lévő utak kátyúzása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

8. Javaslat az Óhegy park elzárt területének rendezésére és a pinceveszély elhárítási feladatok folytatására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

9. Javaslat nyílászárók cseréjének második ütemében résztvevő intézmények kiválasztására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

10. Tájékoztatás nyomozás megszűntetéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Egyebek