Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. június 18


1. Jelentés a lejárt határidejűés folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 14/2009. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelettel és a 7/2009. (III. 20.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló többször módosított 67/2004. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a nevelési-oktatási intézményekben fizetendőtérítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 7/2006. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék tanintézményeiben az étkezési térítési díj emelésére, valamint a szolgáltatási díjak módosítására

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella intézményvezető

6. Javaslat a II. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésére és lebonyolítására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

7. Beszámoló a Közép-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Kőbányai Tűzőrség 2008. évi munkájáról

Előterjesztő: Liszka Zoltán tzoltó alezredes, parancsnok

8. Tájékoztató Kőbánya katasztrófavédelmi veszélyeztetettségéről

Előterjesztő: Csepregi Péter pv. százados, kirendeltségvezető

9. Tájékoztatás az Állami Számvevőszék számvevői jelentéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

10. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VIII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. A Budapest Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér zajgátló védő övezetét kijelölő tervdokumentációval kapcsolatos zaj-szakértői vélemény

Eéőterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

12. Javaslat pénz átadására a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

13. A Kőbányai Gyermekjóléti Központ 2008. évi beszámolója

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

14. Az önállóan működő intézmények 2008. év után járó 13. havi illetményéhez – mely 2009. január hónapban került korrekcióra – forrás biztosítása

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Pataky Művelődési Központ meghirdetett vezeti álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálására, vezetőjének megbízására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat Lázár Józsefné óvodavezető (Napközi Otthonos Óvoda, Kőbányai út 30.) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda (Mocorgó Óvoda: Kőbánya út 31.) vezetői teendőinek átmeneti ellátására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. A Budapest Főváros X. kerület Keresztury Dezső Általános Iskola engedély kérése a 2009/2010. tanévben a 2. évfolyam osztálybontására

Előterjesztő: Kovács Ferenc igazgató

19. Javaslat utazó gyógypedagógusi státusz fejlesztési igényére a 2009/2010. tanévben a kőbányai gyermekek SNI ellátására

Előterjesztő: Martonné Tamás Márta intézményvezető

20. Javaslat új óvodai csoport indítására a Kékvirág Napközi Otthonos Óvodában

Előterjesztő: Béres Péterné óvodavezető

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat Szakmai Programjának módosítása

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

23. Javaslat Budapest X. ker., Sibrik Miklós út – Gergely utca sarkán lévő jelenlegi pavilonsorral kapcsolatos építési engedélyezési tervek elkészítésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

24. Javaslat a Települési Esélyegyenlőségi Tervben lejárt határidejű feladatainak felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

25. Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Láng Ferenc kuratóriumi elnök

26. Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Matkó Ottó kuratóriumi elnök

27. Tájékoztató a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Fehér László kuratóriumi elnök

28. Tájékoztató a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Mihályi György kuratóriumi elnök

29. Tájékoztató a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Hargittai László kuratóriumi elnök

30. Tájékoztató a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Zsigmond László elnök

31. Javaslat a Budapest X. ker., Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. kereszteződésében körforgalmú út kiépítésére vonatkozó megállapodás-tervezet módosítására – II.

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

32. Javaslat céltartalék felszabadítására prémiumelőleg biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

33. Javaslat ellátási szerződés megkötésére családi napközik működtetésére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

34. Javaslat gazdasági vezetői álláshely létrehozására Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

35. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére a CRISTAL-DENT Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

36. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére az S-G Dent Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

37. Javaslat a FŐ-HŐ Kft. által létesített és üzemeltetett Zágrábi út 13. és a Sibrik M. út 66-68. szám alatti hőközpontok megvásárlására

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

38. Javaslat az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kezdeményezéshez történő csatlakozáshoz

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

39. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

40. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

41. Javaslat „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megrendelése” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

42. Javaslat „Megbízási szerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv műveleteihez kapcsolódó és további egyéb pályázatok figyelése, projektek előkészítése, pályázatírás és a támogatott projektek menedzselése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Javaslat a Kőbányai Önkormányzat intézményeiben közétkeztetés biztosítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás jogorvoslati eljárásáról és az azt követő teendőkről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

44. Javaslat a Bp. X. kerület Alkér u. – Harmat u. – Kada u. által határolt területen található ún. „vadaspark” megszüntetésére

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

45. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat játszótér fejlesztési koncepció elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

46. Javaslat a Budapest X. ker., Keresztúri út (Rákosvölgyi utcánál) jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítéséhez forrás biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

47. Tájékoztató a villamosenergia-liberalizációból adódó feladatokról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

48. Javaslat a Budapest X. ker., Óhegy utca 1. szám előtti parkoló építéséhez támogatás elfogadására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

49. A Budapest X. kerület, Ihász utca 28. szám alatti 41449 helyrajzi számú ingatlan megvételre történő felajánlása

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

50. A Budapest X. kerület, Bebek u. 3. szám alatti, 41403/2 helyrajzi számú ingatlan megvételre történő felajánlása

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

51. Javaslat a Kolozsvári utca és az Ónodi utca kereszteződésénél lévő zöldterület bekerítéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

52. Javaslat a Budapest X. ker., Agyagfejtő utcában parkoló bővítéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

53. Tájékoztató a Mádi u. 86-92. sz. alatti Gyermekjóléti Szolgálat új épületrészének bölcsődévé alakításához szükséges feladatokról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

54. Tájékoztató az EU-FORRÁS Kft. egyezségi ajánlatával kapcsolatban

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

55. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Deltha Rendszerház Kft. közötti portál üzemeltetésére vonatkozó szerződés meghosszabbítására, kiegészítésére

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

56. Javaslat EU-s pályázatokkal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

57. Javaslat a X. kerületben lévő kulturális javak digitális rögzítésére és katalogizálására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

58. Javaslat intézményi karbantartás és bonyolítási díj céltartalék felszabadítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

59. Javaslat a 2009. évi költségvetésben szereplő tetőfelújítások jóváhagyott pénzügyi keretének átcsoportosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

60. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat panel-felújítási program forrásainak részbeni átcsoportosítása az ÖKO-program lakossági támogatására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

61. Helytörténeti Gyűjtemény beépítési koncepciója a Bp. X. Füzér u. 32. sz. alatti ingatlanon

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

62. Javaslat a Bp. X., Szállás u. 32-34. II. ép. F/9. sz. alatti lakás pályázati úton történő értékesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

63. A Budapest X., Vasgyár utca 10. ingatlan ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

64. A Bihari u. 8/c szociális rehabilitációs program befejezéséhez szükséges intézkedések

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

65. Tájékoztató az önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja 2005-2008 c. dokumentum aktualizálásáról

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

66. Tájékoztató a kőbányai közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésről – 2009.

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

67. Tájékoztató a 2009/2010. nevelési évre vonatkozó óvodai előjegyzésekről

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

68. Tájékoztató a 2008. év közoktatási feladatmutatók adategyeztetési tapasztalatairól

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

69. Tájékoztatás a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

70. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

71. Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

72. Javaslat az Emberbarát Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

73. Javaslat alapítványok (Arany Bánya, Törekvés Táncegyüttes) támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

74. Javaslat alapítványok (Szemem Fénye, Hópihe) támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

75. Javaslat alapítványok (Tébláb Táncművészeti, Szent László Egyházközösség) támogatására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

76. A Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség kérelme

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

77. Javaslat a „Budapestért” és a „Pro Urbe Budapest” díjakra

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

78. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

79. Javaslat a FRENCH POWER Kft. hozzájárulás nélküli közterület-használata ügyében hozott határozat fenntartására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

80. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2009.05.01-05.31.
Téjékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Tájékoztatás a Budapest X.ker.Gergely u.-Sibrik M. út-Harmat u.-Noszlopy u.által határolt (volt bánya-)területén lévő szánkódombra vonatkozó vizsgálat állásáról
Tájékoztató a balánbányai sportcsarnok avatásának rendezvénysorozatára történt kiküldetésről
Tájékoztató a telefon flotta és az információs rendszerrel kapcsolatban
Tájékoztatás az alapító okiratokkal kapcsolatban a 2009. május 21-ei képviselő-testületi ülésen elhangzott kérdésekre, észrevételekre

81. Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai című rendezvényről

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

82. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő bizottsági tagság meghosszabbítására és Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

83. Javaslat a Pataky Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető