Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. május 21


1. Jelentés a lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …../2008.(……..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat az Újhegyi lakótelepen térfigyelő-rendszer kiépítéséhez szükséges döntésekről

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

4. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal pályázati feladatainak ellátása érdekében szükséges létszám biztosítására

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

6. Javaslat az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda új telephely ellátásához óvodavezető-helyettesi státusz biztosítására

Előterjesztő: Baloghné Stadler Irén óvodavezető

7. Javaslat az általános iskolák technikai dolgozók engedélyezett létszámára

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

8. Javaslat az Aszfaltplusz Kft.-vel kötött szerződés – mely a Gergely utcában autóbusz megállóhely és járdacsatlakozás kiépítéséről készült – forrásának biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 20-éves évfordulójával kapcsolatos jutalmazásra

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

10. Javaslat az oktatási és közművelődési intézményvezetők jutalmazásához forrás biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2008. évi beszámolója

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella vezető

12. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. javaslata a Szent László Napok rendezvénysorozat programjaira

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

13. Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

14. Javaslat a Bihari u. 8/C szociális városrehabilitációs program jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

15. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

16. A Kőbányai Diáksport Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő: Széles István elnök

17. Javaslat az Önkormányzat egészségügyi alapellátási praxisaival kötött Egészségügyi ellátási és Használatba adási szerződések módosítására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

18. Javaslat alapító okiratok módosítására a szociális és egészségügyi ágazatban

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

19. Javaslat a közoktatási és közművelődési intézmények, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

20. Javaslat meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok elbírálására, intézményvezetők megbízására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

21. Javaslat „Kőbánya Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

22. Javaslat „Kőbányáért” díj adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

23. Javaslat Elismerő címek adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

24. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2008. évi számviteli, szakmai beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

25. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. átalakítására, az Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Nagyné Lőrincz Éva FB elnök

26. Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok, valamint póttagok megválasztására

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

27. Javaslat közterület-használati engedély visszavonása tárgyban kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

28. Saját halottá nyilvánítás

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

29. Javaslat a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztési feladatok ellátása AROP 3.A.1/B közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

30. Javaslat a KEOP-5.1.0. nyertes pályázat szerződéskötésével kapcsolatos feladatokra

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

31. Javaslat a kerékpárút fejlesztés célú pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

32. Javaslat akadálymentesítés célú pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

33. Javaslat Kőbánya részvételére a „Monostorapáti Nyári Kavalkád a Művészetek jegyében” rendezvényen

Ekőterjesztő: Verbai Lajos polgármester