Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. március 19


1. Beszámoló a BRFK X. kerületi Kapitányságának 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

2. Javaslat a 2009. szeptemberre tervezett II. Kőbányai Rendvédelmi Napok megrendezésének támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Dr. Szkalka Tamás képviselői indítványa a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományának részére albérleti díj hozzájárulás nyújtására pályázat kiírása 2009. évre
4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyek megválasztására (szóbeli)
6. Tájékoztató a Morrison ’97 Kft. által az Önkormányzat ellen indított kártérítési per állásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Tájékoztató a László Házak Kft. által az Önkormányzat részére benyújtott kártérítési követelésről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…….) számú Önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca - Bányató utca – Újhegyi út – Gyömrői út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalmáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Javaslat pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella, az Egyesített Bölcsődék vezetője

10. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Meglévő pénzügyi rendszer Windows-os változatának megvásárlása

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

12. Javaslat a telepengedélyek döntéshozatali és nyilvántartórendszer bevezetésének biztosítására

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

13. Jelentés a lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

Elterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Budapest X. ker., Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. kereszteződésében körforgalmú út kiépítésére vonatkozó megállapodás-tervezet módosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat pótelőirányzat biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. tevékenységének racionalizálására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

19. Javaslat az intézményi közfoglalkoztatás finanszírozására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

20. Javaslat céltartalék felszabadítására a balatonlellei faházak cseréjére

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

21. Javaslat az Erdei Iskola pályázat előkészítési költségeinek biztosítására

tlerjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

22. Javaslat közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázata önrészének meghatározására

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

23. Koncepció a Hivatal II. épülete kialakítására és az ezzel kapcsolatban felmerült ingatlanok vizsgálata

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

24. Javaslat a Szent László tér 16. sz. alatti irodaépület elidegenítésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

25. Javaslat a Kőbányai Önkormányzat intézményeiben közétkeztetés biztosítása érdekében kiírandó közbeszerzési pályázatra

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

26. Javaslat első osztályok indítására a 2009/2010. tanévben

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

27. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

28. Vételi ajánlat a MIXOLID Zrt. önkormányzati tulajdonú részvényeire

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

29. Javaslat a KMOP-2008-3.3.4-B kódszámú fenntartható életmód és fogyasztás pályázaton való indulásra

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

30. Forrás biztosítása a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a 42480/1, 42480/2, 42480/15 hrsz.-ú ingatlanok őrzésére 2009. március hónapra

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

31. Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozó vezetők részére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

32. A „Sikeres Magyarországért” hitelprogram keretében finanszírozandó áthúzódó felhalmozási feladatok finanszírozásához forrás rendezése

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

33. Javaslat az önkormányzat fenntartásában önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervek közalkalmazott dolgozóinak és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek foglalkozásegészségügyi ellátása céljából céltartalékba helyezett összeg felszabadítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

34. Javaslat a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ továbbképzési tervének módosítására

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

35. Javaslat szakértő felkérésére a Pataky Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálásához

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

36. Javaslat sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátására (alapító okiratok módosítására)

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

37. Javaslat óvodai körzethatárok módosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

38. Javaslat a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

39. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

40. Javaslat céltartalék felszabadítására a pályázatíró cégek közbeszerzésének lefolytatásához

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető