Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. november 19


1. Interpelláció – Agócs Zsolt: Építkezés felügyeleti hiányosságokkal a 42526/274 hrsz.-ú ingatlanon
2. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat a családon belüli erőszak megelőzését, a vonatkozó jogsértések megszakítását, felderítését célzó rendőrségi és önkormányzati feladatok lehetséges összehangolására

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

4. Tájékoztató a bevásárló központok, piacok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek közvetlen környezetének rendjéről, közbiztonságának alakulásáról, valamint a közterület engedély nélküli használatáról, illetve a jogosulatlan kereskedéssel kapcsolatos aktuális helyzetről

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

5. Beszámoló a kerületi diákönkormányzatok és a Kőbányai Diáktanács, valamint az ifjúsági szervezetek munkájáról a 2008/2009-es tanévben

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

6. Tájékoztató a Kőbányai Diákok Sportegyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Gróf Csaba elnök

7. A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Salkovics Gábor elnök

8. Tájékoztató a Kőbánya Sport Club tevékenységéről

Előterjesztő: Őcsi Gábor elnök

9. Tájékoztató a Törekvés Sportegyesület 2009. évi működésről

Előterjesztő: Sárvári György elnök

10. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a JEL 909 frsz.-ú gépjárműre a Törekvés Sportegyesülettel

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál az egységes integrált gazdasági program bevezetésével kapcsolatos fedezet biztosítására

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

12. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál létszámbővítésre

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

13. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló a 13/2008. (IV.18.) számú rendelettel módosított 23/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerületi háziorvosi és fogorvosi praxisok területi ellátási kötelezettségéről szóló, az 53/2005. (XI.18.) számú, valamint a 12/2008. (IV.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 26/2002. (IX. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok pártok részére történő bérbeadásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca – Bányató utca – Újhegyi út – Gyömrői út által határolt terület változtatási tilalmáról szóló 6/2009. (IV.03.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (….) sz. rendeletének megalkotására a 2009. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

19. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2009. évi alakulásáról

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

20. Javaslat céltartalék felszabadítására a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. tevékenységének racionalizálása kapcsán

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

21. Javaslat az intézményi közcélú foglalkoztatás előirányzat felhasználására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

22. Tájékoztató a 2009/2010. nevelési és tanév kezdéséről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

23. Javaslat az iskolákban a tanulólétszám változásából következő pedagóguslétszám változtatásra 2009. évben

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

24. Javaslat az angol program keretében megvalósuló asszisztensek foglalkoztatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

25. Javaslat az oktatási és közművelődési intézményvezetők részére elkülönített jutalomkeret felszabadítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

26. Javaslat prémiumfeladatok értékelésére a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ágazatban dolgozó vezetők részére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

27. Javaslat Méhnyakrák (HPV) védőoltás beszerzése közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

28. Javaslat a 3 oktatási intézményben sportpadló, illetve sportpálya átépítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

29. Javaslat közétkeztetés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

30. Javaslat a kétmilliárd forintos hitelkeret biztosítása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

31. Javaslat a 2010. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére az OTP Nyrt.-vel

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

32. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 7/2009. (III. 20.) számú, a 14/2009. (IV. 29.) számú, a 16/2009. (VI. 19.) számú és a 20/2009. (IX. 25.) számú rendeletekkel módosított 4/2009. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

33. Tájékoztató Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

34. Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (I.22.) számú határozattal elfogadott – a 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó – intézkedési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

35. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

36. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

37. A képviselő-testület 1142/2009. (VI. 18.) számú határozata alapján a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi éves beszámolóját alátámasztó dokumentáció teljes körű vizsgálatáról szóló igazságügyi szakértői vélemény

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

38. Javaslat az új típusú H1N1 influenzavírus megelőzéséhez, esetleges kialakulásához szükséges feladatok költségének biztosítására

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

39. Javaslat a Kis Pongrác lakótelepi Gyöngyike u. 4. alatti épület hasznosítására és az Emberbarát Alapítvány által használt helyiségek pótlására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

40. Javaslat Kőbánya utcai fasorain található kiszáradt, korhadt fák kivágására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

41. Javaslat helyben központosított közbeszerzési eljárás előkészítésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

42. Javaslat az „Előkészítő feladatok” költségsor fedezetének növelésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Javaslat a Budapest X. kerület, Állomás u. 8. szám alatti helyiség méltányosságból történő bérbeadására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

44. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, Liget u. 15/a szám alatti 39053/3 hrsz.-ú ingatlan ügyében

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

45. A Budapest X. kerület, Harmat u. 88. szám alatti Harmat Általános Iskola kérelme - látványpékség könnyűszerkezetes épületének tulajdonba adására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

46. Tájékoztatás a Bp. X. ker., 42444/34 hrsz.-ú (Sportliget) ingatlan forgalmi értékéről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

47. Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme – a Bp. X. ker., Ihász u. 15. szám alatti református templom tornya felújításának támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

48. A Kőbányai Szent György Plébániatemplom támogatási kérelme – a Bp. X. ker., Sörgyár u. 73/A szám alatti templom ablakainak hőszigetelő-üveg cseréjéhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

49. Tájékoztatás a Gergely utcai lakópark együttműködési megállapodás megszüntetése és elszámolása tárgyában

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

50. Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. javaslata céltartalékba helyezett összeg felszabadítására vonatkozóan

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

51. Tájékoztatás a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. munkaügyi perekkel kapcsolatban

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

52. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. részére benyújtott vételi ajánlat a Bp. X. ker., 42137/34 hrsz. alatti ingatlanon lévő rézsű részre vonatkozóan

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

53. Javaslat – a képviselő- testület 1748/2009. (X. 15.) számú határozatának visszavonásával egyidejűleg – a Bp. X., Kápolna tér 3. szám alatti Társasház vízdíj tartozásának részben vagy egészben történő pénzügyi rendezéséhez forrás biztosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

54. A Képviselő-testület 460/2009. (IV.2.) sz. határozatával elfogadott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingatlankezelési szerződés V. fejezetében meghatározott minimumdíj módosítása az évközi ÁFA emelés következményeképp

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

55. Lakóház működtetéshez szükséges épülettakarítási tevékenység pénzügyi forrása 2010. évre

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

56. Tájékoztatás a 2008. január 17-én a Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került 41446 hrsz. alatt felvett lakóingatlan bérlői elhelyezésének tárgyában

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

57. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére 1-4.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

58. Javaslat a Kerékpárklubbal történő megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

59. Javaslat a Sportligetben létesítendő termálkút megvalósításához szükséges KMOP-pályázat benyújtására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

60. A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti pályázatra kapott keretösszeg visszarendezése, a 328-329/2009. (III.19.) számú önkormányzati határozatok visszavonásával

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella vezető

61. Tájékoztatás európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

62. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Cigány-Ház Romano Kher Fonyódi Üdülő főzőkonyha befejezéséhez történő támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

63. Javaslat „Budapest-film – Kőbánya” elkészítésére

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

64. Javaslat Hock János író, politikus, katolikus lelkész születésének 150. évfordulóján emléktábla avatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

65. Javaslat a kilakoltatási moratóriumhoz való csatlakozásra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

66. Javaslat közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem ügyében

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

67. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

68. Személyi kérdések
69. Jogi Bizottság javaslata Révész Máriusz „Miért fontosabb a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnak a pinceveszély, mint az óvodák és iskolák felújítása?” tárgyú interpellációjára adott jegyzői válasz elfogadásáról
70. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről