Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. szeptember 24


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 16/2009. (VI.19.) sz., a 14/2009. (IV.29.) sz., a 7/2009. (III. 20.) számú rendelettel módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a közpénzek felhasználásának közzétételéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat az áfa-mérték változásából adódó többletköltségek fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Beszámoló az intézményvezetők négyéves vezetői tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

7. Tájékoztató a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága Közrendvédelmi Osztályának Körzeti Megbízotti Alosztálya 2008. évi és 2009. I-VIII. hónapban végzett tevékenységéről és az aktuális feladatokról

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

8. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága Közrendvédelmi Osztályának 2009/2010. évi iskolakezdéssel kapcsolatos helyzetértékelése

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

9. Javaslat a „Térfigyelő rendszer kiépítése és működtetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009.(….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium tanulóinak térítési és tandíjfizetéséről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló a 13/2008. (IV.18.) számú rendelettel módosított 23/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…). sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő dohányzás tilalmáról, valamint ehhez kapcsolódóan a …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület játszótereinek használati rendjéről

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

17. Az „S1” projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. Tájékoztatás a Budapest X. kerület 42444/34 hrsz.-ú (Sportliget) ingatlan ügyében

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

19. A MÁV Zrt. szándéknyilatkozat kérése a Budapest X. kerület Hungária krt. 1-3. szám alatti MÁV lakótelep ingatlanokra vonatkozóan

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

20. Javaslat a Budapest X. kerület Városfejlesztési Koncepciójának Végrehajtási Programjának elfogadására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

21. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítására, a Budapest X. kerület Körvasút menti körút Duna - Kerepesi út közötti szakaszárra vonatkozóan

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

22. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint háztartási tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

23. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendelet megalkotására a Budapest X. kerület Üllői út – Ceglédi út – Bihari utca – Balkán utca- Somfa köz – Zágrábi utca – Száva utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 32/2008. (VI.20.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

24. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendelet megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyes rendeleteinek módosításáról az Európai Unió 2006/123/EK irányelve alapján, valamint ehhez kapcsolódóan a …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület Kerületi Építési Szabályzatainak és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló rendeletek módosításáról az Európai Unió 2006/123/EK irányelve alapján

Előterjesztő: Dr. Korpai Anita osztályvezető

25. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-X. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

26. Javaslat a céltartalékba helyezett felmentésre járó összeg felszabadítására

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

27. Céltartalék felszabadítása a normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása céljából

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

28. A rendőrségi vezetők jutalmazásával kapcsolatos 1345/2009. (VIII. 27.) számú önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

29. Javaslat felnőtt ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

30. Javaslat a 2009. október 23-ai rendezvényekre

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

31. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

32. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására

Előterjesztú: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

33. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella vezető

34. Javaslat a „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat területrészeként történő elkészítése” tárgyban közbeszerzési eljárás indítása

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

35. Javaslat a Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatt felépítendő 80-férőhelyes bölcsőde pénzügyi fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

36. Javaslat a Kőbányai Önkormányzat intézményeiben közétkeztetés biztosítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

37. Javaslat a „Mezőgazdasági feladatok ellátása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

38. Javaslat „2 db gépjármű beszerzés (Polgári Védelem, Komplex Általános Iskola)” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

39. A Hadar Gold Kft. kérelme a Szent László tér 16. szám alatti ingatlanra megkötött adásvételi szerződés módosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

40. Javaslat a (Népliget) 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévőő 5734/317786 tulajdoni hányadának a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerülésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:Szarvasi Ákos főosztályvezető

41. Javaslat a 38303/52 hrsz.-ú, Budapest X., Üllői út 132. szám alatti ingatlan Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerülésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

42. Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. A Budapest X. ker., Füzér u. 32. sz. alatti házas ingatlan lakásainak elidegenítése

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

44. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére 1-2.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

45. Önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítésének ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

46. Javaslat karbantartási keret céltartalékból történő felszabadítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

47. Javaslat a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási munkák pénzügyi keretén belüli átcsoportosítással új felújítási feladatok elvégzésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

48. A Képviselő-testület 460/2009. (IV.2.) sz. határozatával elfogadott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingatlankezelési szerződés V. fejezetében meghatározott minimumdíj módosítása az évközi ÁFA emelés következményeképp

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

49. Pótforrás igény a 2009. évi víz-csatorna díj kiegészítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

50. A Budapest X. ker., Bihari u. 8/c forrás átcsoportosítás és ennek megfelelő kötelezettségvállalási összeg illesztése

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

51. A Budapest X. ker., Mádi u. 120. sz. alatti szociális bérlakás építés utólagos forrás bevonása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

52. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez való csatlakozásra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

53. Tájékoztatás európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

54. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvodájának támogató nyilatkozat kérése a TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 felhívásra történő pályázat benyújtásához

Előterjesztő: Béres Péterné óvodavezető

55. Javaslat tandíj-hozzájárulási kérelem támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

56. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

57. Javaslat a Budapest X. kerület Sibrik Miklós út – Gergely utca sarkán lévő pavilonok bontásához további forrás biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

58. Javaslat a Budapest X. ker., Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti intézmény összevonással kapcsolatos pályázati lehetőségek kihasználása érdekében tervezői díj kifizetéséhez plusz forrás biztosítására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

59. Személyi kérdések (szóbeli)
60. Javaslat az Elefánt Patika támogatására céltartalékba helyezett összeg felszabadítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

61. Kérelem kerületi Senior Mentor Program anyagi fedezetének biztosításához

Előterjesztő: Martonné Tamás Márta igazgató

62. A Kőbányai Gyermekjóléti Központ kérelme fénymásoló vásárlásához támogatás biztosítására

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

63. Javaslat a Kőbányai Drogstratégia elfogadására és a Kőbánya KEF működtetésének támogatására

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

64. Javaslat forrás biztosítására gazdasági vezetői álláshely létrehozásához a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

65. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

66. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

67. Beszámoló a 2008/2009. nevelési évről és a tanév tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

68. Jelentés a képviselő-testület által a 54/2009. (I.22.) számú határozattal elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

69. Beszámoló a 2009. első félévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

70. Tájékoztatás a Budapest X. kerület korlátozott sebességű zónák felméréséről Kőbánya területén

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész, Szarvasi Ákos főosztályvezető

71. Javaslat a Budapest X. kerület Mádi u. 4-6. szám alatti óvoda bővítésének felvételére az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

72. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat dolgozói részére cafetéria rendszerben történő – ajándék, kultúra, üdülési csekk, étkezési utalvány iskolakezdési – utalvány közbeszerzési eljárására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

73. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén illemhelyek kialakítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

74. Javaslat a Bp. X. Liget u. 1/c. I/16. sz. alatti lakás pályázati úton történő értékesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

75. A Centrum Televízió Magyarország Kft. ajánlata

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

76. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Szennyvíz az úttesten tárgyban
77. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Kőbánya-Kispest metróvégállomás tárgyban
78. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Kőbánya ipari műemlékeinek karbantartása tárgyban
79. Javaslat a (42101/13) hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó közterülethasználati kérelem elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

80. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

81. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Javaslat nyelvi lektor foglalkoztatására tárgyban