Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. augusztus 26


1. Javaslat „Kátyúzások, gyorsjavítások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

2. Javaslat a „Játszótéri eszközök beszerzése intézmények részére és a „vadaspark” területére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

3. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének fűtéskorszerűsítéséhez forrás biztosítására

Előterjesztő: Csepregi Péter kirendeltség vezető

4. Javaslat Fövenyessy Petra a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság nem képviselő tagja lemondásának elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat önkormányzati rendelet felülvizsgálatára: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete…./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló a 19/2005. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 60/2006. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 43/2008. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelettel és a 34/2009. (X. 16.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 24/2004. (V. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Javaslat önkormányzati rendelet felülvizsgálatára: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. XI.20.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Javaslat önkormányzati rendelet felülvizsgálatára: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (VIII.29.) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei tartozásállományának adatszolgáltatási rendszeréről, valamint az önkormányzati biztos kirendeléséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

10. Javaslat a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezet épületének tetőjavítására forrás biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

11. Javaslat a Budapest X. ker., Pongrác út 17. sz. alatti Feltámadt Krisztus Templom tetőzete felújítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

12. Javaslat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

13. Javaslat céltartalék felszabadítására az első lakáshoz jutók támogatására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

14. A Családsegítő Szolgálat mikrobusz javításának költsége

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

15. Javaslat a Zeneiskola kialakítandó hangversenytermének akusztikai bemérési, tervezési költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Széll Rita igazgató

16. Kérelem kerületi Senior Mentor Program anyagi fedezetének biztosításához

 Előterjesztő: Damó Éva, Gál Judit, Hanczné Szmilkó Katalin, Martonné Tamás Márta            igazgatók
                     Herczeg Katalin intézményegység-vezető

17. Forrás biztosítása az új Helytörténeti Gyűjtemény promóciójának bemutatásához

Előterjesztő: Buzás Kálmán igazgatóhelyettes

18. Javaslat forrás biztosítására a X. kerület - Kőbányai „WOLF" Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködés kapcsán

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

19. Tájékoztató az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek díjazásáról

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

20. Összegző jelentés a kerületi, önkormányzati tulajdonban álló, parkolóként üzemelő ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződésekről

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

21. Összegző jelentés a Bp. X. ker., Gergely u. – Sibrik M. út – Harmat u. – Noszlopy u. által határolt (volt bánya-) területen lévő szánkódomb építésével kapcsolatban (tervek, építési költségek, szakértői vélemények, Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése)

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

22. Tájékoztató a lakossági komposztálás bevezetéséről

tlerjesztő: Verbai Lajos polgármester

23. Tájékoztatás a kivállalkozások támogatásának feltételeiről

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

24. Javaslat egyes nevelési-, oktatási intézmények alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

25. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodák helyi nevelési programjának, az általános iskolák pedagógiai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

26. Javaslat mozgássérült tanuló utazási költségének támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

27. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában egy induló csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

28. Javaslat a Kápolna Téri Általános Iskola irattárának rendezéséhez pénzforrás biztosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

29. Tájékoztatás a vidékről bejáró kollégák útiköltségéről, illetve javaslat étkezési hozzájárulás biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

30. Javaslat céltartalék felszabadítására közalkalmazottak munkaruha költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

31. Javaslat a céltartalékba helyezett, köztisztviselőknek járó összeg felszabadítására

Előterjesztő: Hegeds Károly aljegyző

32. Tájékoztatás a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

33. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

34. Az S1 telephely pince és kút állagmegóvási munkái

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

35. A Képviselő-testület 701/2010. (III. 18.) sz. határozatával módosított, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingatlankezelési szerződés 1. sz. függelékét képező Árjegyzék D/1. „Ügyfélszolgálat biztosítása” díjtételének módosítása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

36. Javaslat a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezdeményezett megállapodásra

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

37. Pluszforrás biztosítása a költségvetés 12. sz. melléklet Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában az Épületek felújítása fejezet „Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás” sorára gázvezeték cseréjének, illetve kémények szakhatósági előírásainak fedezetére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

38. Javaslat a költségvetés 12. sz. mellékletének 5. sz. „Portfólió tisztításhoz kötődő üres lakás felújítás (címlista)” során belüli pénzeszköz átcsoportosítására, valamint pluszforrás biztosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

39. Javaslat a költségvetés 12. sz. melléklet Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában az Épület felújítása fejezet „Részleges felújítások” soron belüli pénzeszköz átcsoportosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

40. Önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítési ügye 1-4.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

41. Javaslat a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. augusztus 17-ei ülésén a Kápolna utcában létesítendő gyalogos átkelőhellyel kapcsolatos felfüggesztett határozatának megtárgyalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

42. Javaslat a „Zöldfelületi vagyonkataszter” megvalósítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Javaslat könnyűszerkezetes tornacsarnokok építésére oktatási intézményekbe

tlerjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

44. Javaslat a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége által, az 1951-ben kitelepített család emlékére állítandó emlékmű készítéséhez támogatás biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

45. Javaslat a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

46. Javaslat a megszüntetett Reménysugár Alapítvány OTP Nyrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlájának megszüntetésére és a tartozás rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

47. Javaslat a Pro-Ma Future Oktatási és Kulturális Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

48. Javaslat Uromed Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

49. Javaslat a Csontvelő Transzplantáció Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

50. Javaslat a trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából Halmajon létesítendő Interaktív Nemzeti Emlékpark megvalósításának támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

51. Javaslat a Szeretet Angyalai Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

52. Javaslat hangszermúzeum létrehozására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

53. Javaslat a Török Iránytű Európába Egyesület által szervezett iskolai programsorozathoz való csatlakozásra

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

54. Javaslat Gerlóczy Károly Budapest első alpolgármesterének egykori lakhelyén emléktábla elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

55. Javaslat Dietrich és Gottschlig Rt. egykori telephelyén emléktábla elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

56. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez való további csatlakozásra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

57. Javaslat a kőbányai intézmények, közhivatalok dolgozói részére dohányzásleszoktató program szervezésére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

58. dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa „A Gergely utcai orvosi rendelő áthelyezése” tárgyban
59. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa „A Liget téri áldatlan állapotok megszüntetésére” tárgyban
60. Nyulász János egyéni képviselői indítványa „A Budapest X. kerület, Újhegyi lakótelepen ideiglenes közösségi helyiség(ek) megnyitása” tárgyban
61. Tájékoztató európai uniós pályázatokról

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

62. Tájékoztató a Bűnmegelőzési Modellprogram nyári eseményeiről

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

63. Javaslat forrás biztosítására a Széchenyi István Általános Iskolában történt tanulóbalesettel kapcsolatban

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

64. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

65. Javaslat méltányosság elbírálására köztemetési költség visszafizetése tárgyában

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

66. Rendkívüli tájékoztató TÁMOP 3.4.2-09/1-2010-0003 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Kőbányán” című pályázattal kapcsolatban
67. Javaslat a közterület-használati díjjal kapcsolatos méltányosság iránti kérelem ügyében

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

68. Javaslat a közoktatási intézményekben, a közoktatási törvény által engedélyezett létszámhatárok túllépésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

69. Javaslat saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

70. Javaslat a Kőbányai Zeneiskola számára új álláshelyek biztosítására

Előterjesztő: Széll Rita igazgató

71. Javaslat a Kőbányai Sport Club jutalmazására az 1345/2010. (VI.17.) sz. határozat módosításával

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

72. Egyebek: Tájékoztató a Felsőzsolcának nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester