Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. december 16


1. Javaslat korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodás megkötésére, a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

2. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és az Őrzést Biztosító Ker. és Szolg. Bt. közötti bérleti szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Újházi István ügyvezető

3. A HUNGEXPO Zrt. kérelme a Budapest X. ker., Albertirsai úti parkolókkal kapcsolatos együttműködési megállapodás meghosszabbítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

4. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

6. Javaslat az Újhegyi Közösségi Ház („AGORA”) épület helyiségeinek hasznosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

7. Javaslat a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ megszüntetésére és jogutódként a Pataky Művelődési Központba történő beolvasztására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére informatikai eszközök (notebook) beszerzés közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

9. Tájékoztató az orvosi rendelők műszaki és orvos-szakmai felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

10. Tájékoztató a KÉSZ HÁZ Kft.-nek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal szemben támasztott igényér

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

11. Javaslat az Éless-Szín Alkotó – és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

12. Javaslat pénzügyi forrás biztosítására a Budapest Főváros X. kerület Újköztemető előtti körforgalmi csomópont kialakításához kapcsolódó kerületi feladatok megvalósításához szükséges terv készítéséhez

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

13. Javaslat a balesetveszélyes játszótéri eszközök és ütéscsillapító burkolat szabvány szerinti javítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

14. A Hadar-Gold Kft. kérelme a Budapest X. kerület, Szent László tér 16. szám alatti ingatlanra megkötött adásvételi szerződés módosítására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

15. Forrás biztosítása a Budapest X. ker., Állomás u. 2. számú ingatlan felújítására a Polgármesteri Hivatal kihelyezett szervezeti egységeinek és irattárának a Szent László tér 16. szám alatti ingatlanból történő áthelyezése miatt

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

16. Javaslat a Szent László Általános Iskola Harmónia kórusának 2011. februári zágrábi fellépésének támogatására

Előterjesztő: Menyhárt Sándor igazgató

17. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (...) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

18. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (...) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a költségvetés és a zárszámadás tartalmának meghatározásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

19. Beszámoló a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltségének 2010. évi munkájáról

Előterjesztő: Csepregi Péter pv. százados, kirendeltség-vezető

20. Javaslat a Főváros Polgári Védelmi Igazgatóság X. ker. Kirendeltség vezetőjének jutalmazására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

21. Javaslat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága dolgozóinak jutalmazásához szükséges keretösszeg átcsoportosítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

22. Beszámoló az idősek ellátásával foglalkozó intézmények teljes körű közegészségügyi felméréséről

Előterjesztő: dr. Haintz Andrea kerületi tiszti főorvos

23. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

24. Javaslat kőbányai nagycsaládosok részére nyújtandó kerületi szolgáltatási kedvezmények biztosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester, Révész Máriusz bizottsági elnök

25. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …2010. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a méhnyakrák és nemi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló, 49/2009./(XII. 19.) számú önkormányzati rendelettel módosított 24/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rendeletalkotás kezdeményezője:

Weeber Tibor alpolgármester

26. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rendeletalkotás kezdeményezője:

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

27. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (tilalmi lista módosítása)

Rendeletalkotás kezdeményezője:

Szabó László vezérigazgató

28. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások béréről szóló 32/2009. (X.16.) sz. önkormányzati határozattal módosított 68/2008. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Rendeletalkotás kezdeményezője:

Szabó László vezérigazgató

29. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2010. évi alakulásáról

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

30. Javaslat a közfoglalkoztatás bevétel- és költségcsökkenése miatti előirányzat visszarendezésekre

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

31. Javaslat a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos háromoldalú megállapodás módosítására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

32. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. egyesülése beolvadás útján – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató, Újházi István ügyvezető

33. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai út Mázsa tér – Horog utca közötti szakaszán kijelölt csomópontok, valamint a Bihari út – Szállás utca csomópont forgalomirányításáról szóló engedélyezési terveinek elkészíttetése és engedélyeztetése tárgyában kötendő Településrendezési szerződés elfogadása, valamint a Szállás utcai közterületi parkoló építés tulajdonosi hozzájárulásának megadása

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

34. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére (dr. Kodák Zsuzsa)

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

35. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére dr. Darázs Ildikóval, egyben területi ellátási szerződés kötésére dr. Csernák Csillával (Calmo-Dent Bt.)

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

36. Javaslat a Kőbányai Zeneiskola szakmai fejlesztésére, művészeti iskolává történő átszervezésére, valamint az ezt megalapozó épület felújításra vonatkozó tender-terv készítésének 2010. évi költségvetésbe történő betervezésére

Előterjesztő: Széll Rita igazgató

37. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megbízására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

38. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

39. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2011. évi jegyárainak elfogadására

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

40. Javaslat iskolaszéki és óvodaszéki tagok visszahívására és új tagok delegálására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

41. Javaslat kőbányai képzőművészek alkotásainak megvásárlására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

42. Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványának támogatására közszolgálati megállapodás keretében

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

43. Javaslat a tanulók teljesítményének osztályzattal történő minősítéséhez, értékeléséhez szükséges változtatások pedagógiai programban való átvezetésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

44. Javaslat a Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna Téri tagintézményében felzárkóztató óra biztosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

45. Javaslat a 2010. évi közbeszerzési terv módosítására (Kispongrác projekt)

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

46. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyú nyilvános pályázat eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

47. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére projektorok, nyomtatók, számítógép alkatrészek és tartozékok beszerzése tárgyú nyilvános pályázat eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

48. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat víruskereső licencek megrendelése tárgyú meghívásos pályázat eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

49. Tájékoztató a Bogáncsvirág utcában található 42544/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

Előő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

50. Kérelem a Budapest X. kerület, Újhegyi stny. 14/a sz. alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

51. A Budapest X. kerület, Harmat u. 23. szám alatti gépkocsi tároló felépítmény tulajdonjogának ingyenes felajánlása

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

52. A SAKE’98 Kft. Budapest X. ker., Újhegyi stny. 16. szám alatti helyiség bérleti jogviszonyának felmondásával kapcsolatos kérelme

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

53. Az Emberbarát Alapítvány bérbevételi kérelme

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

54. A Budapest X. kerület, Cserkesz u. 73. sz. alatti helyiség más célú felhasználása

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

55. Javaslat a Szállás u. 14/a és Jegenye u. 7/a szám alatti ingatlanok közötti telekhatár rendezésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

56. Az F-CAR Group Bt. működési engedély kiadására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

57. A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránt beadott kérelmei vízbekötésekre vonatkozóan

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

58. A Pirisi Károly és Társai Kft. székhelybejegyzésre vonatkozó kérelme

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

59. Javaslat a Kereszténydemokrata Néppárt szervezetének elhelyezésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

60. A KASIB Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme parkoló építéséhez

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

61. Baptista Szeretetszolgálat Budapest X. ker., Sörgyár u. 42. szám alatti ingatlan funkcióváltására vonatkozó kérelme

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

62. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Bp. X. ker., 42816 hrsz.-ú ingatlanon található lakóépület fennmaradási engedélyéhez

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

63. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem tulajdonjog bejegyzéshez (Bp. X., Ónodi utca 5.)

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

64. Részletfizetéssel megvásárolt öröklakásra további jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem (Bp. X., Harmat u. 146.)

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

65. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. új könyvvizsgálójának megválasztására és a képviselő-testület 1094/2010. (V. 20.) számú önkormányzati határozatának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. erejénél fogva történő hatálytalanságának megállapítására

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

66. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

67. Javaslat a képviselő-testület 701/2010. (III.18.) sz. határozatával módosított, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Ingatlankezelési szerződés 1. sz. függelékét képező Árjegyzék D/1. „Ügyfélszolgálat biztosítása” díjtételének módosítására

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

68. Javaslat a képviselő-testület 1948/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatának módosítására

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

69. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlő részére történő elidegenítése (Bp. X., Szövőszék u. 2-4.)

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

70. Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott módszerekről, valamint azok díjazásáról

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

71. Javaslat a 2010. évi költségvetésben szereplő 12. számú melléklet 5. sz. „Portfolió tisztításhoz kötd üres lakás felújítás” során belüli pénzeszköz átcsoportosításra, illetve pénzügyi fedezet biztosítására a jóváhagyott kereten belül további felújítási munkák elvégzésére

Előterjesztő: Szabó László vezérigazgató

72. Beszámoló a 2010. évi parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

73. Javaslat Kőbánya utcai fasorain található kiszáradt, korhadt fák kivágására és pótlására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

74. Javaslat a Lakossági Komposztálási Programról szóló tájékoztató elfogadására, illetve a jövő évi folytatására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

75. Javaslat az intézményvezetők jutalmazására céltartalékból felszabadított összeg fel nem használt részének visszarendezésére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

76. Javaslat céltartalék felszabadítására önállóan működő intézmény részére előre nem tervezett bérjellegű kifizetéshez

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

77. A beruházási és felhalmozási tábla Előkészítő feladatok sorának címekre történő megbontása

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

78. Javaslat forrás biztosítására a Hivatal dolgozói részére bérletvásárlásra

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

79. Javaslat előirányzatok közötti átcsoportosításra

Előterjesztő: Hegeds Károly aljegyző

80. Javaslat a Kőbányai Torna Club Sportegyesület által szervezett kerékpárverseny helyszínének térítésmentes biztosítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

81. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

82. Javaslat méltányosság elbírálására köztemetési költség visszafizetése tárgyában

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

83. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

84. Egyebek

Tájékoztató a Budapest X.ker., Alkér utca-Kada utca-Harmat utca által határolt-korábban"vadaspark" területén végzett 2010. évi munkálatokról
Tájékoztató az Önkormányzat 2010.I-XII. havi felülviszgált likviditási helyzetéről
Tájékoztató veszélyt jelző táblák kihelyezéséről a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. területén 

85. Javaslat Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

86. Javaslat a testületi ülések technikai feltételeinek korszerűsítésére, valamint a döntéshozatalokat előkészítő és nyilvántartó szoftver beszerzésére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester