Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. február 15


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a költségvetésről szóló többször módosított 4/2009. (II. 20.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca IngatlanfejlesztőKft.-nél folytatott igazságügyi szakértői vizsgálat alapján szükséges képviselő -testületi döntésekre

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a kilenc kőbányai kisebbségi önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

9. A 2009. év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok X. kerületi Rendőrkapitányság általi végrehajtásának értékelése

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Önkormányzat, a BRFK X. kerületi Rendrkapitánysága és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között az Újhegyi lakótelepen 26 kamerából álló térfigyelő rendszer üzemeltetésére

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

11. Javaslat használatba adási szerződés megkötésére az Önkormányzat és a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága között 3 db gépjármű üzemeltetésére

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

12. Közbeszerzési eljárás kiírása a közterületi térfigyelő rendszer bővítésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat a Bem József Bajtársi Egyesület támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Jogi Bizottság javaslata interpellációra adott jegyzői válasz elfogadására
15. Javaslat a foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

16. Javaslat személygépkocsi beszerzése Komplex Általános Iskola részére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

17. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek beszerzése és szállítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

18. Javaslat a Budapest X. kerület Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt Kis – Pongrác lakótelep területén építészeti, közterület rendezési és zöldfelületi tervezés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv keretövezeti besorolásának módosítására a Budapest X. kerület Fehér út – Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV vasútvonal által határolt területre vonatkozóan

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

20. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére és Támogatási Szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

21. Javaslat az Önkormányzat 2010. március 15-i rendezvényeire

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

22. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ Balatonalmádi Üdülője Üdülési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

23. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek Otthonában fizetendő térítési díj emelésre

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

24. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejött Ingatlankezelési Szerződés módosítására, valamint a 2010. évre vonatkozó árajánlatának elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

25. Javaslat a Kápolna téri Általános Iskola további működtetésének vizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

26. Tájékoztatás a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra 2010. márciusban benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi tervének tartalmáról

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

27. Tájékoztató Városfejlesztő társaság létrehozásáról

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

28. Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére, illetve az ezzel kapcsolatos további feladatokra, továbbá a Kis Pongrác Szociális Rehabilitációval kapcsolatos metszéspontok vizsgálata

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

29. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 42444/34 hrsz.-ú (Sportliget) ingatlan ügyében

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

30. Tájékoztatás a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok rendezésével kapcsolatban

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

31. Javaslat a Pro-régiós pályázaton elnyert összeg nem elszámolható részéről való lemondásra

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

32. Javaslat a közoktatási döntés-előkészítést szolgáló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terv 2010-2016 és a Közoktatási Intézkedési Terv 2010-2016 című dokumentumok elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

33. Javaslat Fáczányi Ármin gyógyszerész egykori lakhelyén emléktábla állításával kapcsolatos feladatokra

Előterjesztő: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

34. Javaslat a Salvus Gyógyszertár szolgálati rendjének módosítására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

35. Javaslat a Bp. X.., Kápolna tér 3. sz. társasház vízdíj tartozásának rendezésére hozott 1867/2009. (XI. 19.) sz. testületi határozatának módosításra

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

36. Javaslat a Budapest X., Vasgyár u. 10. sz. alatti, 42242 hrsz.-ú, kivett üzem megnevezésű ingatlan pályázati úton történő értékesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

37. Javaslat a Bp. X., Szegély u. 3. F/306. sz. alatti lakás pályázati úton történő értékesítése

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

38. Integrált Városfejlesztési Stratégia átdolgozása – munkaanyag ismertetése

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

39. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa Gyalogátkelőket a Harmat és Mádi utcában! tárgyban
40. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

41. Egyebek

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

42. A „történelmi” Szociáldemokrata Párt bérbevételi kérelme

 Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója keretében megvalósítandó „A” épület felújításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

44. Tájékoztatás a Budapest X. ker. Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. kereszteződésében körforgalmú út kiépítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester