Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. január 21


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2010. I-III. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

4. Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepció intézkedési tervére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. A Szent László Gimnázium TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázaton való részvétele

Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató

6. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2010. évi nyári zárására

Előterjesztő: Sinka Jánosné mb. intézményvezető

7. Javaslat az óvodák nyári zárva tartására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

8. Tájékoztatás a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

10. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Magyar Vöröskereszt X. kerületi szervezetével

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

11. Javaslat az „Újhegyi lakótelepen 26 db térfigyelő kamera telepítése és működtetése bérleti jogviszonyban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

12. A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. javaslata a térfigyelő-rendszer szervezésére

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

13. Javaslat az „Oktatási intézményekben tornaterem sportpadlójának teljes rétegrendű felújítása, szabadtéri sportpályák felújítása, táblás szerkezetű, szedhető sportburkolattal, valamint pályajelzés felfestése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

14. Javaslat orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatához szükséges forrás felszabadítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

15. Javaslat a Havasi Gyopár Alapítvány részére forrás biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

16. Beszámoló a 2009. évi parlagfű-mentesítésről

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

17. Tájékoztató a Kőbányai Tervtanács 2009. évi munkájáról

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

18. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

19. Javaslat a Bp. X., Kada u. 120-124. sz. alatti 41203/42/B/2 hrsz.-ú helyiség pályázati úton történő értékesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

20. Tájékoztatás a Lengyel Perszonális Plébánia veszélyelhárítására tett intézkedésről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Tájékoztatás európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

22. Javaslat a „Színek vidám karneválja 2010. Budapest” rendezvényen való részvételre

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

23. Javaslat Teskánd község támogatására, templom építéséhez

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

24. Javaslat a „Nemzeti Vágta” versenyen való részvételre

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

25. Tájékoztató a szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport 2009. évi munkájáról

Előterjesztő: Nagy László, a munkacsoport elnöke

26. Javaslat a közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem ügyében

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

27. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

28. Személyi kérdés: Javaslat a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság tagjára

Előterjesztő: dr. Csicsay Claudius Iván

29. Egyebek

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről   

 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

30. Javaslat a Bp. X. ker., Halom u. 33. sz. alatt létesülő bölcsőde építéséhez szükséges forrás biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

31. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Újköztemető főbejárata előtti körforgalmi csomópont kivitelezése fedezetének biztosítására tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

32. Tájékoztató a BKV sztrájk alatti munkavégzésről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

33. Javaslat saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester