Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. június 17


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. A kerület úthálózatának közlekedésbiztonsági szempontból történő értékelése

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Javaslat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányág hivatásos állománya részére albérleti díj hozzájárulás nyújtásához további forrás biztosítására

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

4. Javaslat a III. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésére és lebonyolítására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

5. Az Építők Sport Club (ÉSC) népligeti sport ingatlanjával kapcsolatos egyes tulajdonjogi és használati kérdések rendezése

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Tájékoztatás a MORRISON ’97 Kft. által az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ellen a Bp. X. ker. MÁZSA PLAZA ingatlanfejlesztés eddigi elmaradásával kapcsolatos kártérítés megtérítése iránt indított per állásáról, valamint a felperes számára levélbeli megkeresésére írandó válasz jóváhagyása

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Rendeletalkotás kezdeményezője:

dr. Neszteli István jegyző

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő dohányzás tilalmáról szóló 25/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

10. Javaslat az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok „Javadalmazási Szabályzatának” elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Javaslat a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kőbányai Önkormányzat között a biogáz mentesítő üzemeltetésére létrejött megbízási szerződés felmondására

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

12. Tájékoztató a Kőbánya-Gergely parkban lévő parkoló bérleti díjának helyzetéről – 2.

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

13. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-VIII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

14. Javaslat a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriumának kiegészítésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Tájékoztató a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Hargittai László kuratóriumi elnök

16. Tájékoztató a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Fehér László kuratóriumi elnök

17. Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Láng Ferenc kuratóriumi elnök

18. Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Matkó Ottó kuratóriumi elnök

19. Tájékoztató a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Mihályi György kuratóriumi elnök

20. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Sportszövetségének tájékoztatója 2009. évi tevékenységről

Előterjesztő: Zsigmond László szövetségi elnök

21. Javaslat a Kőbánya SC rendkívüli támogatására

Előterjesztő: Őcsi Gábor elnök

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola csoportbontási kérelme

Előterjesztő: Kovács Ferenc igazgató

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola csoportbontási kérelme

Előterjesztő: Gál Judit igazgató

24. Javaslat utazási költségtérítéshez, valamint saját továbbképzési keretösszeg módosításához forrás biztosítására az Egyesített Bölcsődék részére

Előterjesztő: Sinka Jánosné vezető

25. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. év hátralevő részére tervezett programjainak várható költségei

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

26. Javaslat pénzeszköz átadására a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

27. Javaslat a térfigyelő-rendszer I. ütem 2010. április havi bérleti díj forrásának visszacsoportosítására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

28. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi program 2009. évi feladatainak megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

29. Javaslat a Pataky Művelődési Központban megrendezendő IV. Országos Mesefesztivál forráshiányának pótlására

Előterjesztő: Buzás Kálmán igazgatóhelyettes

30. Javaslat az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

31. Javaslat az egységes Fővárosi Etikai Kódex kialakítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

32. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére dr. Szombati Mária háziorvossal

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

33. Javaslat a Heim Pál kórház által biztosított gyermek ügyeleti ellátáshoz többletforrás biztosítására

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

34. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál költségvetési előirányzat módosításra és átcsoportosítására

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

35. Javaslat a Budapest X. kerület, Mádi u. 4-6. sz. alatti óvoda bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

36. Javaslat a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 47. (Pongrác u. 9.) szám alatti háziorvosi rendelő bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

37. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója menedzseri munkaszerződése módosításának elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

38. Javaslat garázshely bérleti díjának csökkentésére a Bp. X. ker., Kőrösi Csoma S. út 40. sz. épületben

Előterjesztő: Radványi Gábor képviselő

39. Javaslat a Budapest X. ker., Hungária krt. 1-3. szám alatt, a MÁV-telepen lévő intézmények tulajdonjogának átvételére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

40. Javaslat a Bp. X., Kada u. 120-124. (hrsz.: 41203/42/C/1) sz. alatti ingatlan pályázati úton történő értékesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

41. Önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítési ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

42. Javaslat a COGNOS költségvetési és kontrolling információs rendszer kiépítésével és módosításával, fejlesztésével kapcsolatos 2010. évre vonatkozó közbeszerzési kiírására, a közbeszerzési terv módosítására és a szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

43. Javaslat pályázatokon való részvételre, valamint forrás biztosítása pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

44. Javaslat TÁMOP 5.2.5. B-10/1 KMR pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

45. Javaslat a Pataky Művelődési Központ magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírására, illetve a kerületi közművelődési intézmények további működtetésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

46. A 2010/2011. tanév előkészítése

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

47. Javaslat a(z) – Éless-Szín Alkotó- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatást biztosító – 765/2010. (III.18.) sz. önkormányzati határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

48. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított PRO URBE BUDAPEST és BUDAPESTÉRT díjak, valamint a PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST-SPORTDÍJ adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

49. Javaslat a többlet-ebtartást megszüntető K/8196/2/2010/III. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

50. Javaslat közterület-használati kérelem elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

51. Javaslat a közterület-használati díjjal kapcsolatos méltányosság iránti kérelmek ügyében

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

52. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

53. Javaslat a Budapest X. ker., Hős u. 15/a-b lakóépület víz- és csatornadíj rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

54. Javaslat balatonlellei táborozási lehetőség biztosítására a 2010. évi észak-kelet magyarországi árvíz sújtotta térségben élő gyermekek számára

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

55. Agócs Zsolt egyéni képviselői indítványa Azonnali segély az árvízkárosultak számára tárgyban
56. Javaslat az Emberbarát Alapítvány elhelyezésének végleges megoldására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

57. Javaslat „Lakóközösség szépítő tevékenysége” növényakció folytatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

58. Tájékoztató a Szobrok és Emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport tevékenységéről

Előterjesztő: Nagy László, a munkacsoport vezetője

59. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa „Semmelweis nap, 2010.” tárgyban
60. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa játszóterek rendbetétele tárgyban
61. A Bp. X., Üllői út 134. sz. alatti, 38315/72 hrsz.-ú üzletház jogi rendezése és elidegenítése, valamint a Bp. X., Üllői út 134. sz. alatti 38315/73 hrsz.-ú társasház Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

62. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására a kőbányai honlap fejlesztés tárgyában

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

63. Tájékoztató pályázatokról 2007-2010

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

64. Tájékoztató a közoktatási intézményekben végzett tanügy-igazgatási, normatíva igénylési és elszámolási ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

65. Javaslat Kőbánya részvételére a Pannónia Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület által szervezett I. Népligeti Környezetvédelmi és Egészségfesztiválon

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

66. Javaslat a Budapesti Városvédő Egyesület által összeállított kiadvány támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

67. Javaslat a Kulturális Örökség Napjai című rendezvényen való részvételre

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

68. Javaslat a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

69. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

70. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésektől
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

71. Tájékoztatás az Óhegy utcai útfelújítással kapcsolatos fakivágásokról

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető