Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Eőterjesztések 2010. március 18


1. Beszámoló a BRFK X. kerületi Kapitányságának 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

2. Támogatás kérése a 2010. szeptemberre tervezett III. Kőbányai Rendvédelmi Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete által a X. kerületi Rendőrkapitányság szabadidős rendőri állomány szolgálatának díjazására 2009. évben biztosított keret felhasználásának értékeléséről, tapasztalatairól

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

4. Javaslat a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére támogatás biztosítására

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

5. Javaslat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányág hivatásos állománya részére albérleti díj hozzájárulás nyújtására 2010. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Pénzes Károly bizottsági elnök

6. Tájékoztató a 237/2010. (II.15.) sz. önkormányzati határozattal a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltsége részére biztosított 1,5 millió forint felhasználásáról

Előterjesztő: Csepregi Péter pv. százados kirendeltségvezető

7. Interpelláció
8. Jelentés a lejárt határidejűvégrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Javaslat a „Szervátiusz Jenő Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak cseréjére, valamint a kapcsolódó járulékos kivitelezési munkáinak és a Fekete István Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak a cseréje és utólagos külső hőszigetelése, valamint a kapcsolódó járulékos kivitelezési munkáinak” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

10. Javaslat az „Informatikai eszközök beszerzése az ajánlatkérő és az ajánlatkérő által fenntartott közoktatási intézmények részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

11. Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok, valamint póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az egészségügyi alapellátásról és a körzeteinek kialakításáról

A rendeletalkotás kezdeményezője:

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletalkotás kezdeményezője:

Fecske Károly vezérigazgató

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a költségvetésről szóló többször módosított 4/2009. (II. 20.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Sinka Jánosné intézményvezető

18. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására, valamint a Javadalmazási Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

19. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

20. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására, valamint a Javadalmazási Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

21. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítására, valamint a Javadalmazási Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

22. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására, valamint a Javadalmazási Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

23. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására, valamint a Javadalmazási Szabályzatának megalkotására

 Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

24. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

25. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-V. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

26. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

27. A Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ 2009. évi működéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi munkaterve

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

28. Tájékoztató a Pataky Művelődési Központ 2009. évi közművelődési tevékenységéről és a 2010. évi munkatervéről

Előterjesztő: Dávid Tibor igazgató

29. Fekete István Általános Iskola kérelme tanítási nap átrendezésére

Előterjesztő: Kun András igazgató

30. A Széchenyi István Általános Iskola portás álláshelyeinek engedélyezése

Előterjesztő: Sándor Zoltán igazgató

31. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

32. Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

33. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, Kis-Pongrác telep szociális városrehabilitációját célzó pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

34. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep „előzetes” akcióterületi tervének elfogadására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

35. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, Kis-Pongrác telep szociális városrehabilitációját célzó pályázat kapcsán a pályázatíró ADITUS-RVI Konzorcium részére fizetendő előkészítési költségről

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

36. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejött Ingatlankezelési szerződés módosítására, valamint a 2010. évre vonatkozó Árajánlatának elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

37. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

őterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

38. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

39. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

40. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

41. Javaslat forrás biztosítására az Óhegy-park területének veszélyelhárításához

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

42. A Budapest X. kerület, Bársonyvirág utca 42526/215 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítási kérelem

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 38431/16 hrsz.-ú (Fokos u. 5-7.) ingatlan ügyében

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

44. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2051/2009. (XII. 17.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

45. Javaslat a Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 78. szám alatti 41089/6 hrsz.-ú ingatlanrész használati jogának felmondására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

46. Javaslat a beruházásokra tervezett kedvezményes hitelfelvételhez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

47. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

48. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat pénzügyi adminisztrációs és számlázási jogosultságának meghatározására az alapellátásban részt vevő vállalkozó orvosokat terhelő dologi és személyi költségek vonatkozásában

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

49. A Családsegítő Szolgálat 2010. évi szakmai programja és munkaterve

Előterjesztő: Szabó Katalin Ildikó intézményvezető

50. Javaslat óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok, középszintű iskolai osztályok indítására a 2010/2011. nevelési és oktatási évben

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

51. Javaslat a Kápolna téri Általános Iskola megszüntetésének lehetséges módjaira és a további feladatok kijelölésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

52. Javaslat a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

53. Javaslat a kőbányai iskolák pedagógiai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

54. Javaslat a Kőbányai Tehetségsegítő Stratégia című dokumentum elfogadására

 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

55. Javaslat a kőbányai óvodák nevelési programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

56. Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2009. évi támogatásának felhasználásáról

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

57. Tájékoztató a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat ajánlatáról

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

58. Javaslat a Kerületi Komposztálási Program Intézkedési Tervének elfogadására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

59. Tájékoztatás a Bp. X. ker., Hungária krt. 1-3. szám alatti MÁV lakótelepi ingatlan területére készült városrendezési szakvéleményről

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

60. Tájékoztatás a Bp. X. ker., Hungária krt. 1-3. szám alatti MÁV lakótelepi ingatlan területére készült városrendezési szakvéleményről

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

61. Javaslat kőbányai székhelyű civil szerveztek részére kiírandó pályázatra

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

62. Javaslat ifjúsági pályázatok kiírására

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

63. Tájékoztató a Munkahelyi Esélyegyenlőségi Tervről

 Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

64. Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

65. Javaslat a Ferihegyi Önkormányzati Társulás megalapításához szükséges megállapodástervezetre

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

66. Az Éless-Szín Alkotó- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett

67. Forráslehívás az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből a Bp. X., Bihari u. 8/c projekt befejezésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

68. Tájékoztató európai uniós pályázatokról és azokhoz történő forrás biztosításáról

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

69. Lakatos Béla egyéni képviselői indítványa a Sibrik Miklós úti gyalogátkelőhely kialakítása tárgyban
70. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa az Újhegyi sétányon található lila épület visszacserélésére, visszavásárlására, és bölcsődévé/óvodává alakítására tárgyban
71. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésére vonatkozó közterület-használati kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

72. Javaslat a Bp., X. kerület (42101/13) hrsz.-ú közterületi ingatlanra vonatkozó közterület-használati díj mérséklésére

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

73. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

74. Egyebek

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
 Tájékoztatás a Kőbánya - Gergely parkban lévő parkolóról
 Javaslat külső bizottsági tagságra