Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. március 25


1. Javaslat az Önkormányzatnak a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel 2010. március 4-én megkötött háromoldalú Együttműködési megállapodás módosítására – a térfigyelő rendszer működésének biztosítása érdekében

Előterjesztő: Ács Péter rendőrkapitány

2. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. Önkormányzati rendeletének megalkotására a költségvetésről szóló többször módosított 4/2009. (II. 20.) Sz. Rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. Önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására a KMOP- 2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázat benyújtásával kapcsolatban létrehozandó Városfejlesztő társaságot érintően

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

5. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, Kis-Pongrác telep szociális városrehabilitációját célzó pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadására

Előterjesztő: Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

6. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep „előzetes” akcióterületi tervének elfogadására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

7. Közbeszerzési szakértői vélemény a Bánya utcai iskola udvarán létesítendő sportpálya burkolat-felújításának áthelyezési lehetőségéről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

8. Javaslat Dr. Vass Barnabás ellen folyamatban lévő büntető ügyben bizonyítási cselekmények céljára felhasználható keretösszeg meghatározására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Javaslat forrás biztosítására a 735/2010. (III.18.) sz. önkormányzati határozatban foglalt feladat végrehajtása érdekében – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a Janikovzsky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának a Kápolna Téri Általános Iskola jelenlegi épületébe történő költöztetésével kapcsolatos döntés előkészítő tanulmány elkészítéséhez

Előterjesztő: Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezető

10. Javaslat az SZ & B Security Kft. alperes ellen indított kártérítési perben jogorvoslati kérelem előterjesztésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Egyebek

Javaslat saját halottá történő nyilvánításra I-II.

12. Javaslat a képviselő-testület 1896/2009. (XI.19.) sz. önkormányzati határozatának kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető