Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. október 14


1. Javaslat a polgármester illetményének és egyéb juttatásának megállapítására

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

2. Javaslat a képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

3. Javaslat alpolgármesterek választására, eskütétel

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

4. Javaslat alpolgármesterek illetményének megállapítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Fváros X. kerület Kbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 4/2010. (III.19.) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

6. Javaslat a képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

7. Javaslat a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak választására, eskütétel

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

8. Weeber Tibor „Javaslat önkormányzati támogatás biztosítására a vörösiszap-áradás által károsult család otthonának újrateremtéséhez” tárgyú egyéni képviselői indítványa