Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. október 21


1. Tájékoztató a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság nyomozást megszüntető határozatáról a Gergely utcai lakópark ügyében, valamint javaslat panasz benyújtására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

2. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója jogviszonyának megszüntetésére

Eőlterjesztő:

Radványi Gábor, a FIDESZ-KDNP képviselőcsoport vezetője

3. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló a 17/2010. (VI.18.) számú és a 19/2010. (IX.17.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 2011. évre

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

6. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

7. Javaslat a „Gyakorló utcai térfigyelő rendszer kiépítése bérleti jogviszonyban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

8. Javaslat „Tantárgyi és neveltségi mérések” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

9. Javaslat a „Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 47. (Pongrác utca 9.) szám alatti háziorvosi rendelő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

10. Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási terv egyes területegységekre történő készítése a dokumentációban jelöltek szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az építményadóról szóló többször módosított 57/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló többször módosított 58/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

12. Javaslat a 2010. évi költségvetésben a Kőbányai Torna Club részére céltartalékban biztosított támogatás felszabadítására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

13. Tájékoztató a rákoskeresztúri autóbusz-folyosó építésével kapcsolatos fakivágási munkákról

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

14. Javaslat közbeszerzési felhívás módosítására a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai részére notebook beszerzése céljából, valamint forrás biztosítására

Előterjesztő: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

15. Tájékoztató a közfoglalkoztatás normatíváinak alakulásáról, valamint az intézményvezető hatáskörébe tartozó egyéb munkáltatói jogkörökről

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

16. Tájékoztatás a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és az Őrzést Biztosító Ker. és Szolg. Bt. között korábban kötött, majd módosított bérleti szerződés feltételrendszerének módosításával kapcsolatban

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

17. Tájékoztatás a Bp. X. ker., Bihari u. 8/c projekt befejezésével kapcsolatban

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

18. Tájékoztatás az önállóan működő intézmények vonatkozásában a 2009. és a 2010. évben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által elvégeztetett és folyamatban lévő tervezési feladatokról, valamint a rendelkezésre álló tervekről, továbbá a jelentősebb felújításokról

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

19. Javaslat a kiemelkedő munkát végző intézményvezetők teljesítményének elismerésére a teljesítmény motivációs pályázati alap támogatásából

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

20. Javaslat az óvodák téli zárva tartására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

21. Tájékoztató európai uniós pályázatokról

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

22. Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására a 2010. évi Kőbánya karácsonya ünnepség megrendezéséhez

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

23. Javaslat a Baptista Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés megszüntetésére és új szerződés megkötésére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

24. Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán korengedményes nyugdíj átmeneti idejére pénzfedezet igénylésére

Előterjesztő: Menyhárt Sándor igazgató

25. Javaslat tandíj támogatásra alapítványi támogatás formájában

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

26. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítésére 1-4.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

27. Javaslat Bp. X. ker., Takarék u. 12. alatti lakás vonatkozásában nyilvántartott önkormányzati követelésre

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

28. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

29. Egyebek: Javaslat a polgármester mobiltelefonjával kapcsolatos költségek biztosítására

Előterjesztő: Agócs Zsolt bizottsági elnök

30. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (tilalmi lista módosítása)

A rendeletalkotás kezdeményezője:

Fecske Károly vezérigazgató

31. Javaslat az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottságai tagjainak visszahívására és új tagok megválasztására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester