Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. április 21


1. Interpelláció – dr. Csicsay Claudius Iván „Kérdések” tárgyban
2. Javaslat 2011. évi pályázat kiírására a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére bérleti díj, albérleti díj-hozzájárulás nyújtására (eredeti 38-as)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

3. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletével való együttműködésről

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

4. Javaslat a Zsivaj Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetésére, és pénzügyi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testületének .../2011.(..) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

6. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testületének .../2011.(..) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló …/2011. (..) önkormányzati rendelet kiegészítéséről

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

7. Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

8. Javaslat iskolai és utánpótlássport infrastruktúra fejlesztés és felújítás pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

9. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megválasztására és a társaság törzstőkéjének csökkentésére

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviseló-testületének .../2011. (..) önkormányzati rendelete megalkotására a telekadóról szóló 58/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

12. Javaslat a kétmilliárd forintos hitelkeret biztosítása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

13. Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

14. Javaslat Társulási megállapodás aláírására a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásáról

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete .../2011. (..) önkormányzati rendeletének megalkotására a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

16. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

17. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

18. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2011. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

19. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

20. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

21. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közhasznú Szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

22. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási Szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

24. Javaslat a 2011. évi költségvetésben szereplő egyes tervezési feladatoknak, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai sorokról, a Polgármesteri Hivatal feladatai sorokra történő átcsoportosítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díja céltartalékból történő felszabadítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

26. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a „Kátyúzás és lak.panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)” elnevezésű soron szereplő működési célú céltartalék felszabadítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

27. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

28. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

29. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. május 1-jei rendezvényeinek programjára

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

30. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

31. Javaslat a Bankó Kft. által meghirdetett BB-10/2011 kódú játszótér építésére vonatkozó pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

32. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti Megállapodás kezdeményezésére „A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról”

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

33. Javaslat az URBACT II RegGov zárókonferencián való részvételre

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

34. Javaslat céltartalék felszabadítására a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat megvalósításához

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

35. Javaslat Magyarország Európai Unió Tanácsának soros elnöksége alatt tartandó turisztikai programok támogatására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

36. Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására a Szent László templom támogatása érdekében

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

37. Javaslat közoktatási szakértők díjazásának kifizetésére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

38. Javaslat forrás biztosítására az eltulajdonított Liszt Ferenc szobor pótlására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

39. Tájékoztató a Kőbányán 2010. év végén létesített jégpályával kapcsolatos költségek elszámolásáról

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

40. Javaslat a Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia támogatására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

41. Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

42. Tájékoztató az Új Köztemető előtt építendő körforgalommal kapcsolatban, egyben javaslat a kivitelezéshez szükséges előkészítő feladatok elvégzéséhez

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

43. Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Budapest X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

44. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. évi önköltségének és intézményi térítési díjainak meghatározására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

45. Javaslat fellebbezés elbírálására Budapest X., Állomás u. 6. szám előtti területre vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

46. Javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére a BÖDE-MED Kft.-vel

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

47. Javaslat bírósági ülnökök választására

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

48. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

49. Javaslat a Zsivaj Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

50. Egyebek

Tájékoztató a Kőbányai Sport Közhasznú Alapívány kuratóriuma elnökének lemondásáról
Tájékoztató a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma tagjának lemondásáról
Tájékoztató a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-V. havi várható likviditási helyzetéről

51. Budapest-Kőbányai Református Egyházközség kérelme

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

52. Javaslat a BKV Zrt. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

53. Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X. ker., Keresztúri út 88. sz. előtti területre vonatkozó közterület-használati kérelem ügyében

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

54. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete részére céltartalékban biztosított előirányzat felszabadítására

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester