Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. december 15.


1. A "Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program" megvalósítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

2. A Budapest X. ker., Ihász utcában az Sl telep mellett található, 41449 hrsz.-ú, ingatlan megvásárlása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

3. A közterületi térfigyelő-rendszer használatára, valamint a túlszolgálat finanszírozására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közötti megállapodások meghosszabbítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetése és zárszámadása tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

6. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

7. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2011. évi alakulásáról

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

8. A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című nyertes pályázat, és a KEOP- 5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése" c1mu nyertes pályázat kivitelezéséhez forrás biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

9. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

10. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

11. Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integráció és gyógypedagógus álláshely biztosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. Finanszírozási szerződés megkötése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

13. Kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák mérési mutatói

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

14. A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Fekete István Általános intézményvezetői álláshelyeinek pályáztatása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

15. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves beszámolója

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

16. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. évi jegyárai

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

17. A Kőbányai Sportközpont új vezetőjének áthelyezési kérelme

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

18. A Kőbányai Sportközpontban álláshely és bérköltség biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

19. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület által létrehozott RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2010-2011. évi tevékenysége

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

20. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány megszüntetése

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. Az Újköztemető előtt épülő virágcsarnok építési helyének biztosításához szükséges megállapodás megkötéséről

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

22. Az Óhegy park "Csősztorony játszóváros Nagyok játszótere" költségvetési forrásának felhasználása, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási hálózata tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

23. A Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének megváltoztatása Albert Camus utcára

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

24. A Budapest X. ker., Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő mentőállomás fedezetének biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

25. A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

26. A Budapest X. ker. Gergely utca - Kőér utca kereszteződés átépítését szolgáló pénzeszköz átadása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

27. A Budapest X. ker., Albertirsai úti parkolók hasznosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

28. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség közüzemi díjainak és intemet-használatának biztosítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

29. A Budapest X. kerület, Gyalog utca 9. szám alatti épületben körzeti megbízotti iroda kialakítása képviselői indítvány alapján

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

30. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

31. Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési feladatokról

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

32. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XII. havi várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

33. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

34. Vezetői illetmények rendezése

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

35. A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

36. A Budapest X. kerület, Alkér utcáról nyíló, 42082/16 hrsz.-ú ingatlanjogi helyzetének rendezése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

37. A Radics és Társa Bt. díjmérséklés és részletfizetés iránti méltányossági kérelme a Budapest X. kerület, Sírkert utca 17. szám előtti, (42513/4) helyrajzi számú ingatlant érintő közterület-használati ügyében

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

38. A Virág '66 Bt. Budapest X. kerület, Harmat utca- Csombor utca sarok, (42101/13) helyrajzi számú ingatlant érintő közterület-használati ügyében benyújtott díjmérséklés iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

39. Viktor Andomé Budapest X., Kozma utca 8-10. szám előtti, (42520/2) helyrajzi számú ingatlama vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

40. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

41. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, magasabb vezetői megbízás visszavonása és pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

42. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak elszámolásáról és a támogatás egy részének visszafizetéséről

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester