Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. február 17


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2011. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2011. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

4. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a kőbányai kisebbségi önkormányzatok között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2011. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hegeds Károly mb. jegyző

6. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2011. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az állattartásról szóló, többször módosított 54/2008. (XI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hegeds Károly mb. jegyző

7. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X .kerület Fogadó utca – Száva utca – Zágrábi utca – Gém utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 17/2003. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hegeds Károly mb. jegyző

8. Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

9. Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

10. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Hegeds Károly mb. jegyző

11. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítménykövetelményeinek céljaira

 Előterjesztő: Hegeds Károly mb. jegyző

12. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Országos Mentőszolgálattal

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

13. Javaslat egészségügyi alapellátási szerződés módosítására a Ginter-Med Bt.-vel

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

14. Javaslat orvos szakmai eszközök beszerzésére, védőnői tagsági díj átvállalására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat március 15-ei rendezvényeinek programjára

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

16. Javaslat az általános iskolai alapító okiratok mellékletének módosítására körzethatárok átalakítása miatt

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

17. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája fenntartásának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

18. Javaslat Liszt Ferenc portré szobor pótlására – Szabóné Gerzson Sarolta egyéni képviselői indítványára

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

19. Tájékoztatás a Bp. X. kerület Kada Mihály Általános Iskolában megépítendő tornacsarnok előkészítési, tervezési feladatainak állásáról

 Előterjesztő:  Radványi Gábor alpolgármester

20. Tájékoztatás a Budapest X. ker., Harmat u. 31. szám alatti helyiség (Csősztorony) bérleti jogviszonyáról

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

21. Javaslat a vörösiszap-áradás károsultjainak megsegítésére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

22. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlő részére történő elidegenítésére (Bp. X. Maglódi út 10/A. – iroda)

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Javaslat önkormányzati lakások (6 db) bérlők részére történő elidegenítésére

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

24. Javaslat dr. Maróti Ferenc temetési költségeinek támogatására

 Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

25. Javaslat lakáscélú helyiségcsoport lakásállományból való törlésére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

26. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

27. Egyebek

Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-III. havi várható likviditási helyzetéről

28. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, „A kőbányai Kis- Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” címú pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációjának benyújtására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester