Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. július 7


1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nevelési oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 48/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

2. A Budapest X., Hárslevelű u. 17-25. szám alatt KMB iroda kialakítására pénzügyi kereten belüli átcsoportosítással pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

3. A Wolf Polgárőr Egyesület 20 ll. II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

4. A Budapest X., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú (Bp. X., Hungária krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) közterületen működő KOFA piac területének 2011. szeptember l-jétől kezdődő használatbavételére vonatkozó pályázat kiírása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

5. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. KMOP-3.3.3- 11 számú pályázaton való részvételéhez

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

6. A Bársonyvirág utcai játszótér és a Bihari utca-Balkán utca lakótelepen lévő játszótér tervei

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

7. A Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.) felújítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

8. A Budapest X., Szent László Általános Iskola hátsó telekhatároló kerítésének kiépítése

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

9. Tárgyi és személyi forrás biztosítása a Kőbányai Sportközpont működéséhez

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

10. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat kiadása

 Előterjesztő:
 Weeber Tibor alpolgármester

11. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. Intézményi irattárak rendezéséhez, archiválásához és selejtezéséhez forrás biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

13. Az orvosi rendelők felújítására pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

14. Közterületi illemhelyek létesítése

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. Közszolgáltatási Szerződés megkötése, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött Ingatlankezelési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

16. Termálvízkút kutatófúrásának elvégzése a Sportligetben

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

17. Ideiglenes jégpálya létesítése

Előterjesztő:  

dr. Pap Sándor alpolgármester

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére irodahasználat biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

19. A Budapest X., Kozma utca 41007/13, 41007/14 és 41007/15 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

20. Megállapodás megkötése a BVOP Maglódi úti Őri Szállájának elbontásával kapcsolatos bérlőkihelyezésre, valamint a bontáshoz szükséges költségek biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. Az 1956-os emlékmű felállítására vonatkozó 905/2008. '(V. 22.) önkormányzati határozatban foglaltak megerősítése

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

22. A felvidéki Párkány Város Önkormányzatával kialakítandó testvérvárosi kapcsolat létrehozása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

23. A Közép-magyarországi Munkaügyi Tanács három tagjának megválasztása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

24. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének kérelme a Budapest X. kerület, Bebek utca l. szám alatti helyiség használatbavételére

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Tájékoztatás a Halom u. 33. szám alatt épülő bölcsőde beruházásról

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

26. Aquapark szerződésmódosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

27. Az "SI" terület jelenlegi helyzetének áttekintése és javaslat a hosszú távú hasznosítás fejlesztési koncepciójának dolgozására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

28. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. munkavállalóinak jogviszonya megszűnésével összefüggésben fizetendő végkielégítés forrásának biztosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

29. Darnó Éva közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése, és pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgámester

30. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

31. A KÉSZ HÁZ Befektetési és Szolgáltató Kft. jogi képviselője által küldött fizetési felszólítás

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester