Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. november 17


1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet rnódosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

2. A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valarnint az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

3. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

4. A telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

5. Az idegenforgalmi adó bevezetésének tapasztalatai

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

6. A Kőbányai Egészségügyi Szaigálat igazgatói álláshelyének ismételt pályáztatása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

7. Az Önkormányzat tulajdonában levő ún. "S1" területre tervezett "ART10" projekt részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, ún. Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálata által javasolt feladatokkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

9. A "KMOP-5.1.1/A-09-2f.2011-0001 A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" projekt támogatási szerződésének aláírása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

10. Tájékoztatás a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vevőállományáról

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

11. A Halom utca 3 3. szám alatti bölcsőde építésével kapcsolatos szerződések lezárása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. ev1 előirányzott kompenzációja pénzügyi fedezetének átcsoportosítással történő biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

13. Az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadások okának megszüntetéséhez pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

14. Az Óhegy park "Csősztorony" játszótér talajmechanikai vizsgálata alapján meghatározandó további feladatok

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség, Speciális Mentők- Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról, valamint az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosított céltartalék felszabadításáról

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

16. OVI-FOCI Programban további kőbányai óvodákkal történő részvétel

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

17. A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben pancsolómedencék kialakítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

18. A Kőbányai Sportközpont vezetői pályázatainak elbírálása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

19. Az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok rnódosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

20. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. A Kőbányai Egészségtérkép elfogadása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

22. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére forrás biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Gyermekek Átmeneti Otthona álláshelyeinek l fővel történő bővítése

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

24. Tanulói tankönyvtámogatás összegének szétosztására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

25. Az intézményvezetők jutalmazására céltartalék ba helyezett összeg felszabadítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

26. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 20 ll. évi teljesítményértékeléséről

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

27. A Polgármesteri Hivatal normatív jutalma és BKV bérlete céltartalékának felszabadítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

28. A Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseihez céltartalék felszabadítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

29. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÁROP-3.A.l/B- 2008-0011 azonosító számú, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyú pályázatáról

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

30. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

31. A Budapest X., Kékvirág utcai parkban (Kicsik és Nagyok játszótere) készülő közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

32. A Budapest X., Grafit utca út- és járdaépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

33. A Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez támogatás biztosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

34. A "Kőbányai karácsony" című CD kiadása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

35. Tájékoztató a 2011. évi parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

36. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

37. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

38. A Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötött megállapodás módosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

39. Az Új Köztemető előtt épülő korforgalom és az azt kiegészítő virágcsarnok munkálatainak állásáról, valamint a Fővárosi Önkormányzattal közös ajánlatkérő általi közbeszerzési kiírásához szükséges megállapodás megkötése

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

40. A Grand Dental Kft.-vel kötendő egészségügyi ellátási szerződés

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

41. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a BOCS-MED Gyermekorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

42. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a Doktor Bubó Bubó Korlátolt Felelősségű Társasággal

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

43. Farkas Zoltán Sándornak a Budapest X., Kozma utca - Sírkert utca sarok, 42516 hrsz.-ú ingatlaura vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

44. A Freneh-Power Kft. közterület-használati ügyében díjfizetési kötelezettség mérséklése iránti méltányossági kérelme

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

45. A Budapest X. kerület, Horog utca (38303/30) hrsz.-ú közterület nem közlekedési célú igénybevétele

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

46. Népjóléti tárgyú fellebbezések

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester