Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. október 20


1. A beolvadással átalakuló Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. mint jogutód társaság végleges vagyonrnérlegének elfogadása mind a jogelőd, mind a jogutód gazdasági társaság vonatkozásában

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

2. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

3. Az építményadóról szóló 57/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 58/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

4. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

6. Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer, valamint iratkezelő rendszer bevezetéséhez forrás biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

7. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére céltartalék felszabadítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

8. A Kőbánya Tűzvédelméért Közhasznú Alapítvány tisztségviselői személyének változásáról és alapító okirata módosításáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, "A Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról" szóló Megállapodás kiegészítése

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

11. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

13. Az Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez kapcsolódóarr a telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2011. évi közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

15. Termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

16. Az önkormányzati tulajdonú lakások korábbi értékesítéséből származó feladatok ellátása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

17. A Budapest X. kerület, Bihari u. 15. szám alatti épület tetőfelújításának pénzügyi kereten belüli átcsoportosítással történő pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

18. "Kőbánya Karácsonya" ünnepség keretében történő ajándékozás

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

19. A KEOP-3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztésének támogatása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

20. A KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázathoz és további tervezési feladatokhoz tartozó közbeszerzési eljárások

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

21. A Tutta Forza Zenekar részére a 2011. évi költségvetésben biztosított támogatás átcsoportosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

22. Tájékoztató a kerületi ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáról, a diákönkormányzatok tevékenységéről, valamint a Kőbányai Diákönkormányzat beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

23. Tájékoztató a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelési-oktatási év indításáról a kőbányai nevelési és oktatási intézményekben

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

24. A 2011/2012. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok jóváhagyása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

25. A tehetséges kőbányai fiatalokat támogató alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 2012. évi támogatás

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

26. Szomjas György: Kopaszkutya kettő című film támogatása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

27. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus Templom javítási munkáinak támogatása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgáimester

28. A lejárt határidejű végrehajtott és folyamatban lévő határozatok, valamint a pályázatok aktuális állása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

29. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

30. A Budapest X. kerület, Hárslevelű u. 17. és az Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiségek használatba adásáról

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

31. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségének 2011. október 14-ei közgyűlésén született döntés tudomásulvételéről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

32. Tóth Ferenc Budapest X. kerület, Sírkert u. (42516) helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

33. A Rákosvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet Budapest X. kerület, Sírkert u. - Újhegyi út sarok, ( 42516) helyrajzi számú területre vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezéséről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

34. A BKV Zrt. Budapest X. kerület, Salgótarjáni út (38909) helyrajzi számú területre vonatkozó közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

35. A Gépmadár Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetése és pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

36. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester