Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. szeptember 22.


1. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

2. Az önkormányzati alapítványok, közalapítványok 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

6. A szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

7. Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

8. A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

9. Budapest X. kerület, Pilisi utca - L4 lakóövezet - belterületi határ - Nemes utca - Kabai utca - MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervénekjóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

10. Budapest X. kerület, Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út - Korponai utca Kolozsvári út - J ászberényi út - Ma glódi út - Indóház utca - J ászberényi út - MÁV területek telekhatára-Keresztúri út- M4 autópálya tervezett bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és · Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulásainak, támogatásainak 2009. évi elszámolása szabályszerűségének helyszíni felülvizsgálata

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

12. A Kőbányai Sportközpont magasabb vezetői állásának pályáztatása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

13. A Közterület-felügyelet 2011. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. VIII-XII. havi üzleti terve

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére céltartalék felszabadítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

16. Pénzeszközátadás a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

17. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által benyújtandó pályázatok elvi támogatása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgám1ester

18. A Budapest X., Liget u. 13. szám alatti épület bontására pénzügyi kereten belüli átcsoportosítással pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

19. Távhő-szolgáltatási díjhátralék rendezésére fedezet biztosítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

20. Normatív kötött támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 2011. évi többletforrás igénye

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

21. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ álláshely kérelme

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgánpester

22. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névadóünnepségére forrás biztosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

23. A Szen t László Általános Iskola homlokzatán az 191O-es Budapest címer pótlása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

24. Tájékoztatás a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

25. A Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseihez céltartalék felszabadítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

26. Az Aquapark szerződés módosítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

27. A TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 számú, "Kőbányai Köbükik" című projekt eredményeiről és a projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

28. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázati felhívásan való részvétel és a pályázathoz szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

29. Önkormányzati lakások lakásállományból való törlése

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

30. Gépkocsitárolók elidegenítése

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

31. Telekingatlanok elidegenítésével kapcsolatban kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

32. Tokody Marcell Gergely képviselői indítványa Kőbánya Újhegy településrészi önkormányzat létrehozására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

33. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

34. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-X. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

35. Egészségügyi ellátási szerződés megkötése a Poldental Fogászati Kft.-vel

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

36. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester