Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések - 2012. április 19


1. Interpelláció - Szabóné Gerzson Sarolta: a Kőrösi sétányon kihelyezett térfigyelő karnera működésével kapcsolatban tárgyban a polgármesterhez
2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2012. évben nyújtott albérletidíj-hozzájárulás

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

5. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

6. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

10. Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő : Marksteinné Molnár Julianna képviselő

11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Közszolgáltatási szerződés szerinti - 2011. évi éves működési jelentésének elfogadása

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti terve

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Közszolgáltatási keretszerződés módosítása és a 2012. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötése, valamint a lakásgazdálkodási számla rendelkezési jogosultsága

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 20 ll. évi prémiumfeladat teljesítéséről szóló beszámoló

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2012. évi prémiumfeladatának meghatározása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

16. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2011. évi beszámolója

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

17. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti terve

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

18. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzata

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

19. Beszámoló a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 20 ll. évi tevékenységéről

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

20. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 2011. ev1 prémiumfeladat teljesítése

Előterjesztő : Kovávs Róbert polgármester

21. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározása

Előterjesztő : Kovávs Róbert polgármester

22. A gyermekjóléti alapellátások 2012. évi önköltségének meghatározása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

23. A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2011. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

24. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 20 ll. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

25. A Kőbányai Diákok SE részére céltartalék felszabadítása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

26. A Kőbányai Sport Club 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása és a 2012. évi önkormán;izati támogatás tervezett felhasználása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

27. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

28. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

29. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

30. Kőbányai intézmények T ÁMOP-pályázatokon történő indulása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

31. Kerékpárút-fejlesztés- kerékpárbarát útvonal kialakítása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

32. Az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános iskolában" című pályázat benyújtása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

33. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvodából költségvetési szerv kiválással történő alapítása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

34. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek kijelölése

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

35. A 80 férőhelyes bölcsőde helyének kijelöléséről szóló tanulmányterv és az ebből adódó további feladatok meghatározása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

36. A Kőbányai Sportközpont részére céltartalék felszabadítása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

37. Várépítő pályázaton történő indulás

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

38. Kőbánya természetvédelmi és helyi természeti értékeinek védelem alá helyezésére irányuló javaslat

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

39. Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciójának végrehajtása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

40. A 2012. évi "Virágos Magyarországért" országos környezeiszépítő versenyen való részvétel

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

41. Az Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatlakozás

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

42. Közterületek elnevezése

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

43. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti VII. épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása

Előterjesztő : Tóth Balázs képviselő

44. Gépkocsitárolók elidegenítése

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

45. A Hungarocontrol Zrt. partnerségi együttműködési megállapodás megkötésének szándéka

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

46. A Kőbányai Gépmadár Óvodában Ovi-Foci program megvalósítása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

47. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi normatívaelszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

48. A Képviselő-testület bizottságaiban a bizottsági tagok személyében történő változás

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

49. Kitüntetések adományozását előkészítő munkacsoport létrehozása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

50. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő-módositásra javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

51. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-V. havi várható likviditási helyzete

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

52. Tájékoztató a Budapest X., Hős utca 15/a és 15/b szám alatti társasház helyzetéről

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

53. A Kőbányai Egészségtérkép elkészítése tárgyában létrehozott vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

54. A szociális ágazat intézményei költségvetésének a továbbképzések teljesítésével összefüggő juttatás biztosítása érdekében történő módosítása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

55. A Budapest X. kerületben lévő 41447 hrsz.-ú, Csajkovszkij park elnevezésű ingatlan tulajdonjogának rendezése

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

56. A Budapest X. keriiietben lévő Törekvés Művelődési Központ és a Törekvés Sporttelep ingatlanok tulajdonjogának rendezése

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

57. Bara Miklósné közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

58. Vimar Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

59. A Pollaker Bt. közterület-használati ügyében benyújtott kérelem

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

60. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

61. A Kozma utcai körforgalom építésével érintett nyilvános illemhely bontása

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester