Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2012. február 23


1. A Holló Levente által jogosulatlanul aláírt, társasházakkal kötött szerződésekből eredő követelések érvényesítéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetést követő három év várható összegéről

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-III. havi várható likviditási helyzete

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

6. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (L 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

8. Az építményadóról szóló 41/2011. (XL 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

10. A Budapest X. ker., Maglódi út~ Akna utca~ Gránátos utca~ Tárna utca~ Algyógyi utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

11. A Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata Kőrösi Csoma Sándor út~ Jászberényi út~ Maglódi út~ Sibrik Miklós út~ Mádi utca~ Téglavető utca ~ Dér utca ~ Harmat utca által határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti FSZKT módosításához szükséges keretövezet-módosítási hatástanulmány

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

12. A Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata Kőér utca~ Dér utca~ Száraz utca~ Noszlopy utca~ Gyömrői út~ Alkér utca~ Cserkesz utca által határolt területegységének egyes területeire vonatkozó eseti FSZKT módosításához szükséges keretövezet-módosítási hatástanulmány

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

13. A 2012/2013. nevelési-oktatási évi óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok és középszintű iskolai osztályok indítása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

14. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

15. A Kőbányai Egészségtérkép elfogadása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

16. A kitüntetési rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

17. A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás megszüntetése és együttműködési megállapodás megkötése

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

18. A lengyelországi Jaroslaw városával kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

20. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság személyi állományának 2011. IV. negyedévében a térfigyelő-rendszer tevékenysége során teljesített túlszolgálati órák támogatása

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

21. A Budapest X. kerület, Gépmadár utca és Medveszőlő utcai parkoló csapadékvíz elvezetéséhez tartozó közcsatorna tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

22. Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

23. A Budapest X., Újköztemető előtti körforgalom közvilágítási hálózata tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes átruházása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

24. A Budapest X., Újköztemető előtti közvilágítási hálózat létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása és az elkészült közvilágítási berendezések tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes átruházása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Kőbánya épített és természeti környezetének átfogó vizsgálatáról szóló jelentés a jelenlegi védettség tekintetében

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

26. A Budapest X. kerület, Rákos-patak, Rákos-mezeje újraélesztése, fejlesztése,hasznosítása, valamint a Kőbánya-Keresztúri határúti erdő védelme, hasznosítása, fejlesztése tárgyában benyújtott képviselői javaslatok

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

27. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak díjazásáról

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

28. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

29. Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon Gyermekotthon és Módszertani intézménnyel kapcsolatos 774/2010. (III. 18.) KÖKT határozatban foglaltak végrehajtása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

30. A Budapest X. kerület, Népligetben lévő pavilonok fennmaradása

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

31. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetője és a Kőbányai Kiskakas Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetése, és pénzügyi fedezetük biztosítása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

32. A Kőbányai Kiskakas Óvoda, valamint a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének pályázatása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

33. A meg nem valósult beruházásokról történő lemondás

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

34. A Budapest X. kerület, Harmat utca 129. szám alatt folytatott többletmacska-tartás ügyében benyújtott fellebbezés

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

35. A Budapest X., Bányató utca 42309/86 helyrajzi számú ingatlama vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

36. A Karolina 2003 Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

37. A Vike-Team Bt. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

38. A Budapest X. kerület, 40694/17 hrsz.-ú ingatlama vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

39. Ellátási szerződés kötése az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

40. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződés megkötése Maldidente Kft.-vel

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

41. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester