Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2012.január 19


1. Interpelláció: Tokady Marcell Gergely "Jutalom kifizetések" tárgyban a polgármesterhez.
2. A térfigyelő-rendszer 2011. évi tevékenységének értékelése

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

3. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshely pályázatának elbírálása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

4. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

5. Budapest X. kerület, Salgótarj áni út - Zách utca - MÁV vasútvonal - Hungária körút által határolt területre vonatkozó FSZKT módosítási hatástanulmány

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

6. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben a térítési díj és a nyersanyagnorma emeléséről, valamint a szolgáltatási díjak módosításáról)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének médjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző


8. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

9. Tájékoztató a Kőbányai Tervtanács 2011. évi munkájáról

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

10. A Törekvés Művelődési Központnak 20 ll. évben nyújtott támogatás elszámolása és szakmai beszámolója

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

11. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII., X., XIV -XVII. kerületi régiójának 2011. évben juttatott támogatás elszámolása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének pályáztatása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

13. Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről és 2012 januárjától új kérdőív használatáról

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

14. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Kőbányai Sportközpontba történő beolvadása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. A Leonardo Projekt 20 ll. novemberi ellenőrzése, a következő félév feladatai, valamint a 2012-2013-as év pályázati lehetősége

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

16. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. (hrsz.: 42309/27) szám alatti helyiség raktározás i célú, ingyenes használatának biztosítása a Szabó Ervin Könyvtár 3. szám ú régiója (X. kerületi kirendeltség) részére

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

17. A Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség állatorvosi hivatal céljára történő hasznosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

18. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról rendelkező 978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

19. A Wolf Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

20. Az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, és a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-II. havi várható likviditási helyzete

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő-módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

24. A Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatban felmerülő szervezési és műszaki feladatok elvégzésére

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

25. A BKV Zrt. közterület-használati ügyében díjmentesség iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

26. Egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése a Révész Medicare Kft.-vel

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

27. Népjóléti tárgyú fellebbezések

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

28. A Budapest X. kerület, Mádi u. 15/b 2/18. szám alatti lakóingatlan megvásárlása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

29. A Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója illetményének módosítása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester