Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2017. február 23.

1. A „Felnőtt háziorvosi ügyelet” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.6. A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.
8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosítása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.10. Beszámoló a 2016. évi közbeszerzésekről

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az előterjesztés nem került benyújtásra.11. Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.12. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára bérlőkijelölési jog biztosítása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

15. A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdése alapján.16. A 2017. évben tervezett kerületszépítő akciók

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester17. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton történő részvétel

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.22. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatairól

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.