Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


A nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. február 22.

2. Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (74. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Pap Sándor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján


3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési terve (98. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Szabó Krisztián jegyző


4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (110. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                          Kovács Róbert polgármester

 Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.


6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetése (105. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                           Kovács Róbert polgármester


7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (109. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Szabó Krisztián jegyző


8. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (111. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Radványi Gábor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.


9. A térfelügyeleti rendszer 2018. április-december havi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása (101. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Pap Sándor alpolgármester


10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása (102. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Pap Sándor alpolgármester