Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Önnek is szeretnék adni virágot!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak                     ***                     Kőbánya Kalendárium 2018                     ***                     Szenior Ki Mit Tud?                     ***                     ORGONA-VESPERÁS


Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2018.03
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  

Pénzügyi ügyintéző, költségvetési gazdálkodó munkakör betöltésére

     

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályán

 

Pénzügyi ügyintéző, költségvetési gazdálkodó

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott időtartamú közszolgálati jogviszony (előreláthatólag 2020. október)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, éves költségvetésének tervezési munkálataiban való részvétel a Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek tekintetében. Közreműködik valamennyi költségvetési szerv eredeti költségvetésének pénzügyi programban történő rögzítésében, valamint a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott űrlapok kitöltésében. Végrehajtja a költségvetési szerv előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási intézkedéseit a személyi juttatások, a kapcsolódó járulékok és adó vonatkozásában, valamint a Személyügyi Osztály által átadott kötelezettségvállalás alapján előírja a költségvetés előirányzatát terhelő összeget. A költségvetés végrehajtása során a fentiekben rögzített előírást havonta módosítja, és folyamatosan egyeztet a Személyügyi Osztály munkatársaival. Végrehajtja a költségvetést, amelynek a keretében előírja a kötelezettségvállalás dokumentuma alapján a költségvetés előirányzatát terhelő összeget. Rögzíti a vonatkozó számlát, utalványlapot készít, valamint adatot szolgáltat a likviditási terv elkészítéséhez.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. §-a, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása az irányadó. A 2018. évben a Kőbányai Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 47 000 Ft.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a Polisz integrált pénzügyi-számviteli program ismerete,
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga,
 • mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon,
 • közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolata.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 09. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. március 29.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az allaspalyazat@kobanya.hu email címen.

 

Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/17411/2018/SZÜO., valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ, KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÓ

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. 03.13.

 

A munkakörrel kapcsolatban, illetve a munkakörhöz kapcsolódó feladatok vonatkozásában további információt nyújt Habináné Musicz Erika költségvetési osztályvezető a 06 1 4338-116-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap


2018. március 09., péntek 12:54Vissza