Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak                     ***                     Kőbánya Kalendárium 2018                     ***                     ORGONA-VESPERÁS


Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2018.04
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Analitikus nyilvántartó és főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére

     

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályán

 

analitikus nyilvántartó és főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati tulajdonú eszközzel rendelkező szervezetek vonatkozásában a tárgyieszköz-állomány – az ingatlan kivételével – analitikus nyilvántartásának vezetése, valamint az állományváltozás könyvelése a főkönyvi rendszerben. A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati telephelyek és az önkormányzati tulajdonú eszközzel rendelkező leltárhelyek selejtezési és leltározási folyamatainak előkészítése, szervezése, a leltárak feldolgozása, kiértékelése. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés folyamatos egyeztetése, aktív részvétel az év eleji nyitó, valamint az év végi zárlati munkálatokban.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. §-a, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása az irányadó. A 2018. évben a Kőbányai Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 47 000 Ft.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a Polisz integrált pénzügyi-számviteli program ismerete,
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat.

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolata.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 8. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. április 27.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az allaspalyazat@kobanya.hu email címen.

 

Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/18597/2018/SZÜO., valamint a munkakör megnevezését: ANALITIKUS NYILVÁNTARTÓ ÉS FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 3.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.gov.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

 

A munkakörrel kapcsolatban, illetve a munkakörhöz kapcsolódó feladatok vonatkozásában további információt nyújt Novák Andrea számviteli osztályvezető a 06 1 4338-104-es telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

 


2018. március 22., csütörtök 13:32Vissza