Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak                     ***                     Kőbánya Kalendárium 2018                     ***                     ORGONA-VESPERÁS


Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2018.04
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Környezetvédelmi ügyintézői munkakör betöltésére

     

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 07.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztályán

 

környezetvédelmi ügyintézői

munkakör betöltésére.

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

A jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, növényvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, helyszíni szemlék lefolytatása.

 

Illetmény:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 2/2017. (III. 14.) utasítása az irányadók. A 2018. évben 47 000 forint az illetményalap.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontja szerinti szakképzettség I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Környezetvédelmi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 07.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az allaspalyazat@kobanya.hu email címre.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/20306/2018/SZÜO., valamint a munkakör megnevezését: KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt nyújt Cserteg Imre osztályvezető a 4338-264 vagy dr. Mózer Éva főosztályvezető a 4338-170 telefonszámon.


2018. április 11., szerda 16:09Vissza