Helyismereti Túra                     ***                     Nordic Walking                     ***                     Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

     

felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan

A 2019-es évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Kőbányai Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A segítség kizárólag szociális rászorultság alapján ítélhető oda, s arra azok a kőbányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók jogosultak, akik alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.A pályázatbeadáshoz a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx címen egyszeri regisztráció szükséges, majd a személyes és pályázati adatok rendszerben történő feltöltését követően az űrlapot kinyomtatva és aláírva, a kötelező mellékleteivel együtt a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (Budapest X., Állomás u. 26.) kell

2018. november 6-áig

benyújtani. A szociális rászorultságot a pályázó és a vele egy háztartásban élők utolsó havi nettó jövedelemigazolásával kell bizonyítani.

Bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/ oldalon található.


Kapcsolódó dokumentumok:

2018. október 08., hétfő 18:51Vissza