FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

A szervezeti egység  neve:

Főépítészi Osztály

Vezető:

Mozsár Ágnes főépítész

Cím:

1102 Bp., Szent László tér 29. II. 224.

Telefon:

06 1 4338 391

Fax:

06 1 4338 390

E-mail:

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 A Főépítészi Osztály hatáskörébe tartozó ügytípusok:

1. Településfejlesztési, településrendezési tervek döntés előkészítése

A kerületi városfejlesztési stratégia és koncepció kialakítása, véleményezése.
Budapest  Településszerkezeti Tervének készítésében, módosításában való részvétel, közreműködés a kerületi Önkormányzat véleményének kialakításában.
A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat, valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításában, felülvizsgálatában való részvétel, közreműködés a kerületi Önkormányzat véleményének kialakításában.
A kerületünkkel határos budapesti kerületek településfejlesztési és településrendezési terveinek véleményezése.
A kerület kerületi szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának előkészítése, felülvizsgálata.
Az Önkormányzat településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és ingatlanvagyon - gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók összehangolásában és véleményezésében való részvétel.
A kerület egységes táji és építészeti arculata kialakításának segítése szakmai véleményével, állásfoglalásával, szakmai tanácsadás nyújtása. 


2. Önkormányzati Tervtanács működtetése

A külön rendeletben foglaltak szerint helyi önkormányzati tervtanács működtetése.
Tervek központi, területi és fővárosi tervtanácson történő megtárgyalásának kezdeményezése, meghívás esetén azok munkájában való részvétel.


3. Építészeti tervpályázatok lebonyolítása

Önkormányzati beruházások döntés előkészítéséhez építészeti ötlet-, illetve, tervpályázatok kezdeményezése, lebonyolítása, tervpályázat bírálóbizottságában való részvétel.


4. Helyi épített örökség védelme

Védetté nyilvánítás, védettség megszűntetésének kezdeményezése, megkeresésre az ezekre irányuló javaslatok véleményezése.

A műemléki védettség alatt nem álló, de a kerület sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti értékek védelméről gondoskodik, előkészíti az azokkal kapcsolatos szabályozást.

Munkatársaink:

Bihari Irén    

telefon: 06 1 4338 389

Galgóczi András

telefon: 06 1 4338 244

Hegedűs Viktória   

telefon: 06 1 4338 368 

Móré Tünde

telefon: 06 1 4338 386

Kovács József

telefon: 06 1 4338 176

Szöllősi Erika

telefon: 06 1 4338 392