Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (közhasznú szervezet)

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány.

Az alapítvány adószáma: 19660877-1-42. Köszönjük!

Számlaszám: 11710002-20083887, Adószám: 19660877-1-42
Székhely: 1102 Bp., Szent László tér 29.

Bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék: 12.Pk.65.158/1991/24

Nyilvántartási szám: 1236.

Közalapítványi célok

A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 3-4.§-iban előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek mellett a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezetében meghatározott helyi önkormányzati feladatok támogatása révén közhasznú tevékenységet lát el, amely megfelel a törvény 26.§ c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiaknak:

10. gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,

12. emberi és állampolgári jogok védelme,

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás

23. bűnmegelőzés és áldozatvédelem

A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyoni jellegű támogatással, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, intézmény csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány megfogalmazott céljaival egyetért, és azokat vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja. A Közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a csatlakozáshoz feltételeket nem szabhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A közalapítvány közhasznú céljainak érdekében adományokat gyűjthet.

 A Közalapítvány e közcélok megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú tevékenységét.

A kuratórium elnöke: Tóth Béla


A kuratórium tagjai: Matkó Ottó, Demeter Gyula, Lados Józsefné, Vincze Sándor

Felügyelő Bizottság: Jankovich Tibor Kálmán elnök, dr. Horváth Krisztián, Tóth Balázs

Kapcsolat:
Kőbányai Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási, Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály


Kapcsolattartó: Káli Eszter civil referens (Tel: 4318-144, E-mail: KaliEszter@kobanya.hu)