Pályázatok

HELYREÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL BÉRBEADANDÓ LAKÁSOK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi dokumentumban szereplő üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja helyreállítási kötelezettséggel bérbe adni.

A kérelem benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos részletes információk a kapocslódó dokumentumokban olvashatók.

Árverési felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapest X. kerület, Liget utca 15. szám alatt található, 39053/3 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 201/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat alapján árverést ír ki a Liget utca 15. szám alatt található, 330 m2 alapterületű, 39053/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2020. november 4. (szerda) 10.00 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és határideje: az árverésre az Önkormányzat honlapjáról letölthető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével és annak a KovacsJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő eljuttatásával 2020. november 2. (hétfő) 17.00 óráig lehet jelentkezni. 

Kapcsolódó dokumentumok:

Árverési felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának a Budapest X. kerület, Állomás utca 8. szám alatt található, 39015/3 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 202/2020. (V. 29.) határozata alapján árverést ír ki az Állomás utca 8. szám alatt található, 39015/3 helyrajzi számú, 458 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2020. november 4. (szerda) 10.30 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és határideje: az Önkormányzat honlapjáról letölthető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével és annak a KovacsJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő eljuttatásával 2020. november 2. (hétfő) 17.00 óráig lehet jelentkezni.

Kapcsolódó dokumentumok:

Árverési felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti, 41661 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 86/2020. (VII. 2.) határozata alapján árverést ír ki a Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatt található, 41661 helyrajzi számú, 1333 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2020. november 4. (szerda) 11.00 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és határideje: az Önkormányzat honlapjáról letölthető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével és annak a KovacsJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő eljuttatásával 2020. november 2. (hétfő) 17.00 óráig lehet jelentkezni.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottságának a 88/2020. (IX. 22) határozata alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest X. kerület, Túzok utca 5. szám alatti, 42816 helyrajzi számú ingatlan 5000 m2 nagyságú részének (a továbbiakban: ingatlan) hasznosítására, haszonbérletbe adására.

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 2020. november 02. (hétfő) 16.00 óra

Az ajánlat benyújtásával és pályázat elbírálásával kapcsolatos részletes információk a kapocslódó dokumentumban olvashatók.

Kapcsolódó dokumentumok:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Kőbányai Önkormányzat 2021-as évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve. A segítség kizárólag szociális rászorultság alapján ítélhető oda, s arra azok a kőbányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók jogosultak, akik alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

TÁJÉKOZTATÁS ÁRVERÉSI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSÁRÓL

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatti, 41661 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 86/2020. (VII. 2.) határozata alapján árverést írt ki a Budapest X. kerület, Gergely utca 63. szám alatt található, 41661 helyrajzi számú, 1333 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.

Az árverési felhívás szerint az árverés időpontja 2020. augusztus 5. (szerda) 10.00 óra.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése és az ingatlan árverésére vonatkozó felhívás alapján az árverést kiíró Önkormányzat a felhívást visszavonja, és az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Budapest, 2020. augusztus 3.

 

                         D. Kovács Róbert Antal

                         polgármester

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki a Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom létesítéséről szóló 212/2019. (V. 16.) KÖKT határozat alapján a Budapest X. kerület, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú, 15139 m2 nagyságú telekingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására a következő feltételekkel.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és módja: 2020. június 12. (péntek) 12.00 óra

Kapcsolódó dokumentumok:

„Virágos balkonok, virágos kertek” címmel pályázatot hirdet a Magyar Turisztikai Ügynökség

Keressük a legvirágosabb balkonokat és kerteket

2020. május 15-én indul a „Virágos balkonok, virágos kertek” elnevezésű, pályázat, a Magyar Turisztikai Ügynökség több mint hat héten át várja az előkertekről és erkélyekről készült fényképeket. A negyedszázadosnál is hosszabb múltra visszatekintő Virágos Magyarország verseny hazánk legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezése, idén, a pandémiás körülményekhez igazodva átalakul. A verseny 27 éves fennállása alatt még egyszer sem maradt el, így idén, a helyzethez alkalmazkodva is megrendezzük a Virágos Magyarországot, csak egy különleges formában. 2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket ismerjük el, így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb előkert tulajdonosa – mondta az MTÜ vezérigazgatója. Guller Zoltán abban bízik, hogy az átalakult verseny a hazai díszkertész szakmának is támogatást nyújthat ebben a példa nélküli helyzetben.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás művészeti és kulturális tevékenység támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a Kőbánya területén élő és alkotó művészeti, kulturális tevékenységet folytató magánszemélyek, a kőbányai székhelyű művészeti és kulturális tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek, valamint a kőbányai székhelyű művészeti oktatási intézmények tanulói részére.