Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztő 2008. december 18


1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Tájékoztató a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2008. évi helyzetének alakulásáról, az aktuális teendőkről a közbiztonsági szempontokra figyelemmel

előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Javaslat a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Budapest X. kerület, Maglódi út 24. szám alatti ingatlana előtti közterület ingyenes használatba adására és lekerítésére

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2008. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a környezeti zajvédelem helyi szabályairól

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Tájékoztatás a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság közlekedési helyzetértékelése alapján megtett önkormányzati intézkedésekről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

6. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2008. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. A Gergely utcai lakópark együttműködési megállapodásának megszüntetése és elszámolása – II.

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

8. Javaslat ingatlan elidegenítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2008. (……) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 56/2008. (XI. 21.) és az 53/2008. (X. 31.) számú, a 39/2008. (IX. 19.) számú, a 34/2008. (VIII. 29.) számú, a 31/2008. (VI. 20.) számú, a 23/2008. (II. 23.) számú, továbbá a 4/2008. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 46/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2008. (…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Javaslat mezei őrszolgálat alapítására, a társulási szerződés elfogadására, valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

12. Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat a HEFOP 3.1.4. pályázat többletbevételéből történő előirányzat módosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenység 2008. évi alakulásáról

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

15. Javaslat korlátozott sebességű övezetek kialakítására Kőbánya területén

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

17. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő ingatlankezelési szerződéstervezet

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

18. Javaslat a lakásgazdálkodási számla vezetésének alapelveire

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

19. Javaslat a diétás étkezés szerződés módosítására

Előterjesztő: Szabó Péterné főosztályvezető

20. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2009. évi árajánlatának elfogadására

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

21. Javaslat az intézményi kör dolgozói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megszervezésére

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

22. Javaslat a Budapest X. kerület Szent László tér 16. szám alatti büfé céljára használt helyiség szolgáltatói díjának csökkentésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

23. Javaslat közbeszerzési pályázat eredményének megállapítására (Budapest X. kerület közigazgatási területén lakossági bejelentésre elvégzendő kültéri munkákra)

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

24. Javaslat közbeszerzési pályázat eredményének megállapítására (Budapest X. kerületben 2 db utca burkolatfelújítása: Mázsa u. – Száraz u.)

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

25. Javaslat a Budapest X. ker., Szent László tér 16. számú alatti ingatlan pályázat útján történő elidegenítésére

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

26. Javaslat nyílászárók cseréjének második ütemében részt vevő intézmények kiválasztására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

27. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat játszótér koncepciójára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

28. Javaslat az 1848-as emlékmű kialakítására

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

29. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa „Az új sportuszoda Kőbányán történő felépítése” tárgyában
30. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére 1-2.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

31. Javaslat a Törekvés SE támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

32. Javaslat az ADRA-VITUM Esélyegyenlőségi Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

33. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a DTPress Bt.-vel

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

34. Javaslat a Giorgio Perlasca Szakközépiskola és Szakiskola támogatására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

35. Javaslat a Magyar Védőnők Egyesülete országos konferenciájának támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

36. Javaslat a képviselő-testület 2009. évi munkatervére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

37. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

38. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2008. 11.01.-11.31.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

39. Javaslat forrás biztosítására karos CD-író vásárlásához

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

40. A 42480/1, 42480/2 és a 42480/15 hrsz.-ú ingatlanok ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

41. Radványi Gábor egyéni képviselői indítványa „A kőbányai kis- és középvállalkozások 2009. évi támogatására” tárgyában
42. Kovács Róbert egyéni képviselői indítványa a „Szemünk fénye program 2009. évi folytatására” tárgyában
43. Javaslat a térfigyelő kamerák működtetéséhez szükséges megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

44. Javaslat a Budapest X. ker., Salgótarjáni u. 63. szám alatti, Tamás László által használt 21 m2 alapterületű helyiség bérleti díjának elszámolására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

45. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

46. Javaslat a képviselő-testület 1705/2008. (XI. 20.) számú önkormányzati határozatának módosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester