Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. február 19


1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Elterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete által a X. kerületi Rendőrkapitányság szabadidős rendőri állomány szolgálatának díjazására 2008. évben biztosított keret felhasználásának értékeléséről, tapasztalatairól

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Tájékoztató a X. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évre tervezett lakosságvédelem és lakosság felkészítéssel kapcsolatos tevékenységéről

Előterjesztő: Csepregi Péter PV kirendeltség vezető

4. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a költségvetésről szóló többször módosított 3/2008. (II. 22.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

8. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Javaslat az intézményi kör közalkalmazottjai és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére nyújtandó foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megszervezésére

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

11. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv keretövezeti besorolásának módosítására, a Budapest X. ker. Hős utca - Pongrác út - Csilla utca - Gyöngyike utca - Salgótarjáni út - Zách utca által határolt területre vonatkozóan

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

12. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

19. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

20. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat között az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

22. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Martonné Tamás Márta intézményvezető

23. Tájékoztató az iskolai körzetek felülvizsgálatáról és javaslat módosításra

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

24. Javaslat óvodák alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

25. Javaslat Kőbánya 2000. évben készült fakataszter felmérésének aktualizálására

Előterjesztő: Montvai József főosztályvezető helyettes, Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető

26. Budapest X. ker. Hungária körúti vasúti híd alatti közúti átvezetés megoldására készült tanulmányterv

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

27. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2009. évi árlistájának elfogadására

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

28. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Kht. ügyvezetőjének megbízására, illetményének megállapítására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

29. Javaslat a Théma Lapkiadó Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

30. Javaslat „Nyeregbe Magyarország” Nemzeti Vágta 2009 rendezvényen való részvételre

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

31. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Kht. 2009. évi üzleti tervére és Támogatási Szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

32. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat március 15-ei rendezvényeire

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

33. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermekés Ifjúsági SzabadidőKözpont Balatonalmádi Üdülője Üdülési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

34. Javaslat a közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázatán való részvételre

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

35. Önkormányzati lakások bérlők részére történő elidegenítése 1-2.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

36. Javaslat a Cannesi Nemzetközi Szakkiállításon való részvételre

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

37. Javaslat a Bp. X. 42309/69/A/232 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest X. kerület Gergely u. 118. II/52. szám alatti ingatlan jogi státuszának rendezésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

38. Az S1 projekt helyzetértékelő tájékoztatója és a 2009. évi projektfeladatokra való javaslattétel

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

39. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeleti Osztályának 2008. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

40. Tájékoztatás az önkormányzat hajléktalanokkal kapcsolatos tevékenységéről

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

41. Javaslat az „Őssejt az Életért” a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

42. Javaslat közbeszerzési eljárás lefolytatására pályázatíró-tanácsadó cégek vonatkozásában

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

43. A Bem József Bajtársi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

44. Javaslat a „Kerülj a térképre” pályázat támogatására

Előterjesztő: Menyhárt Sándor igazgató, Sárkány Péter igazgató

45. Javaslat az informatikai eszköz beszerzés közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

 Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

46. Javaslat Litkei József festőművész halálának 20. évfordulóján emléktábla avatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

47. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében (zárt ülés)

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

48. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság Kovács Róbert alpolgármester „Rehabilitációs Bizottság” tárgyú interpellációjával kapcsolatos döntéséről
49. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2009. 01.01-01.31
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

50. Javaslat a Down Alapítvány ellen indult peres eljárás megszüntetésére

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

51. A Pro-Ma Tanoda X. kerület Bihari út 8/c szám alatti ingatlan biztosítási kérelme

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester