Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. január 22


1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata általi zajrendelet alkotásról szóló kezdeményezéshez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2009.(…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a helyi közművelődésről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának intézkedési tervére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodák helyi nevelési programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

6. Tájékoztató a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

7. Javaslat a közalkalmazottak által választható béren kívüli juttatások rendszerének szabályzatára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

9. Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálatáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

10. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

11. Javaslat a Budapest X. kerület Dömsödi úti erdő tulajdonjogának megszerzésére

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

12. Javaslat a „Budapest X. kerület Szent László tér 16. takarítása és gondnoki feladatok ellátása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

13. Javaslat a. „Budapest X. kerület közigazgatási területén több helyszínen járdák építése” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

14. Javaslat a Budapest X. Mázsa utca és Száraz utca útfelújítás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

15. Tájékoztatás európai uniós pályázatokon való részvétel lehetőségéről

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2009. évi nyári zárására

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella intézményvezető

17. Javaslat az óvodák nyári zárva tartására

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

18. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-III. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

19. A fővárosi önkormányzatot és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

20. Javaslat a Lengyel Perszonális Plébániával kötött megállapodás elszámolási határidejének módosítására

Előterjesztő: Hajdú Péter főosztályvezető

21. Tájékoztatás a kőbányai delegáció Vinkovci testvérvárosban tett látogatásáról

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

22. Vezető megbízásról történő lemondás

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

23. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2008.12.01.-12.31.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

24. Javaslat a Budapest X. ker., Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. kereszteződésében körforgalmi út kiépítésére vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

25. Tájékoztató a 42480/1, 42480/2 és 42480/15 hrsz.-ú ingatlanok területén tárolt anyagok leltáráról

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

26. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében (zárt ülés)

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester