Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. július 16


1. Javaslat a „Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kbánya nevelési és oktatási intézményeiben” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

2. Javaslat a 2009. évi közbeszerzési tervbe való felvételre

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

3. Javaslat a Budapest X. ker., MÁV-telep 30. sz. épület mellett álló emlékmű (harangláb és kereszt) felújításához kapcsolódó pályázat benyújtására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

4. Javaslat a Budapest X. kerület Fehér út – Kerepesi út – Gyakorló utca által határolt területen fizető parkolási övezet kijelölésére

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

5. Javaslat az 1142/2009. (VI.18.) számú képviselő-testületi döntés végrehajtásához szükséges forrás kiegészítésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő bizottsági tagság meghosszabbítására és Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

7. Javaslat a Széchenyi István Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola helyiségeinek bérbeadására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

8. Javaslat a Budapest X. ker., Rákosvölgyi köz 14. szám alatti ingatlan vízellátásával kapcsolatban

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

9. Javaslat sebességmérő berendezések kihelyezésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

10. A Budapest X. kerület, Ihász utca 28. szám alatti, 41449 helyrajzi számú ingatlan megvételre történő felajánlása

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

11. Javaslat a Kőbánya – Kis Pongrác elnevezésű (Salgótarjáni út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt) lakótelep integrált szociális városrehabilitációját elindító KMOP 2009-5.1.1/A jelű pályázat pénzügyi alapadatainak előzetes jóváhagyására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

12. Javaslat a H.P. Mérnöki Iroda Kft.-vel kötött szerződés – a Száva utca 2003. évi felújítási tervének aktualizálása – forrásának biztosítására

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

13. A Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft. 2009. augusztus 20-ai rendezvényterve és költségigénye

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

14. A Kőbánya SC kérelme – rendkívüli költségvetési támogatás kérése

Előterjesztő: Őcsi Gábor elnök

15. Javaslat a Szent Katalin Gyógyszertár ideiglenes szolgálati rendjére

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. között a 42137/34 hrsz.-ú ingatlan bérletére és park üzemeltetésére vonatkozóan létrejött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

17. Javaslat az S1 állagmegóvási költségsor felosztásának módosítása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

18. Tájékoztatás a Népligetet érintő, 38442/10; 38440/27; 38440/39 hrsz.-ú ingatlanügyekkel kapcsolatban

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

19. Javaslat forrás biztosításra a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. részére munkaügyi perek kifizetése tárgyában

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

20. Javaslat közterület-használati engedély visszavonása tárgyában kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Egyebek

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tájékoztatása a fővárosi (kerületi) játszótéri illemhelyek hiánya miatti vizsgálatról
Tájékoztató Európai Uniós pályázatokról

22. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. átalakítására benyújtott Alapító Okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

23. Tájékoztatás az 1848-as emlékmű pályáztatásával kapcsolatban

Előterjesztő: Nagy László a Szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport vezetője

24. Javaslat a Népligetben található Budapest X. kerületi 38442/6 hrsz.-ú ÉSC sportingatlan megvásárlási lehetőségével kapcsolatos ügyvédi felhatalmazásra

ElőterjesztÓ: Nagy László bizottsági elnök

25. Javaslat a Szent László Gimnázium tornatermének szigetelésére céltartalékba helyezett pénzeszköz felszabadítására

Előterjesztő: Nyulász János bizottsági elnök