Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. május 26


1. Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. átalakítására, az Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Nagyné Lőrincz Éva FB elnök

2. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Kht. átalakítására, az Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

3. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. közhasznú jelentése

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

4. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

5. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti terve

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

7. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

8. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2009. évi üzleti terve

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

9. Javaslat az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak szervezeti-működésipénzügyi szakértői tanulmányban, illetve a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat átfogó belső ellenőri jelentésben foglaltak végrehajtására szolgáló intézkedési terv elfogadására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

10. Aditus Zrt. pályázati tanácsadói díja

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

11. László SC kérelme

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

12. Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának előterjesztése Révész Máriusz Művelődési ház és Ügyfélszolgálati iroda terveztetésének az előkészítése az Újhegyen tárgyú képviselői indítványára
13. Révész Máriusz Javaslat a Gyermekjóléti Szolgálat régi épületrészének bölcsődévé alakításáról tárgyú képviselői indítványa
14. Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának előterjesztése Agócs Zsolt-Kovács Róbert-Szász Csaba A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet környezetében kialakult helyzet rendezésére tárgyú közös képviselői indítványára

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

15. Dr. Fejér Tibor képviselői indítványa Nevek módosítására
16. Javaslat Környezetvédelmi Alap fapótlásra történő felhasználására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Javaslat nyárfák kivágására és csonkolására lakókörnyezet 200 m-es körzetében

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. Javaslat a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

19. Javaslat a Hadar Gold Kft.-vel a Budapest X. ker., Szent László tér 16. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megkötött adásvételi szerződés mellékletének elfogadására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

20. Javaslat a 1377/2008. (IX.18.) számú önkormányzati határozat végrehajtás előtti felülvizsgálatára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Javaslat „Lakásbizottság” felállítására

Előterjesztő: Radványi Gábor bizottsági elnök

22. Javaslat a Kőbányai Szent László templom végleges helyreállításához támogatás biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

23. Javaslat önkormányzati tulajdonú helyiségek bérlők részére történő elidegenítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

24. Javaslat a Budapest X. ker., Román u. 2. alagsor 10. szám alatti helyiség elidegenítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

25. A Budapest X. ker., Kolozsvári u. 29-31. szám alatti 84-lakásos ház teremgarázsának ügye

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

26. Tájékoztató a 41446 hrsz.-ú ingatlanon található 4 db lakásban lakók kihelyezésére – az 1380/208. (IX.19.) számú határozat értelmében – végzett tevékenységről

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

27. Forrás biztosítása a Kőbánya-Gergely park területén kialakítandó kerékpárút megvalósítására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

28. Az S1 projekt hasznosításával kapcsolatos elképzelések

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

29. Javaslat ellátási szerződés megkötésére az Emberbarát Alapítvánnyal

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

30. Javaslat a balánbányai Ördögborda Néptáncegyüttes utazási költségeinek támogatására

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

31. Javaslat a Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

32. Javaslat „A Szív hangja” alapítvány támogatására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

33. Javaslat köztéri Széchenyi szobor felállítására

Előterjesztő: Ronyecz Róbert főosztályvezető

34. Tájékoztatás Simon Bolivar szobrának Kőbányán történő felállításáról

Előterjesztő: Nagy László munkacsoport vezető

35. Javaslat támogató nyilatkozat kiadására a Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Iskola részére

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

36. Javaslat a Kulturális Örökség Napjai pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

37. Javaslat a 42101/13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közterület-használati kérelem elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

38. A Budapest X., Nemes utca 42759 hrsz.-ú területen folytatott gazdasági haszonállattartás ügyében hozott K/4516/2/2009/III. iktatószámú határozat elleni fellebbezés

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

39. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

40. A 326/2009. (III. 19.) számú önkormányzati határozat költségvonzatának forrásrendezése

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

41. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2009. 04.01.-04.30.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

42. Javaslat közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Budapest X. kerület Maláta utca kiépítésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Javaslat közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Budapest X. kerületben 10 db utca burkolat felújítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető