Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. április 20


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Javaslat a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 220-221/2010. (III.17.) számú, felfüggesztett határozatainak megtárgyalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2010. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról – a könyvvizsgálói jelentéssel

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2010. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a 2009. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló ……/2010. (…) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

6. Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére tintasugaras, elektrosztatikus és mechanikus nyomtatóeszközök tonerek, cartridge, és cserélhető nyomtatófejek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

7. Javaslat a „Budapest X. kerület területén faültetési munkák – fapótlási munkálatok„ tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

8. Javaslat a „Személygépkocsi beszerzése a Komplex Általános Iskola részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az egészségügyi alapellátásról és a körzeteinek kialakításáról

A rendeletalkotás kezdeményezője:

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 46/2007. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletalkotás kezdeményezője:

Fecske Károly vezérigazgató

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület Kada utca – Maglódi út – Bodza utca – Sörgyár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

12. Javaslat külső bizottsági tag megválasztására

Előterjesztő: Dr. Csicsay Claudius Iván tanácsnok

13. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évre vonatkozó összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: dr. Rugár Oszkár osztályvezető

14. Beszámoló az önkormányzati tanácsnok 2009. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Kápolna Téri Általános Iskola megszüntetésére és jogutódként a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába történő beolvasztásra

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

16. Javaslat a Kápolna téri Általános Iskola jogutóddal történő megszüntetésével és a Kápolna téri Általános Iskola „B”-épületébe történő átköltözésével felmerülő műszaki feladatok elvégzésével kapcsolatban

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

17. Javaslat Lukasz Sándor könyvtáros-tanár közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésekor a korengedményes nyugdíj átmeneti idejére fedezet biztosítására

Előterjesztő: Menyhárt Sándor igazgató

18. Javaslat Felleginé Csák Gyöngyvér közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

19. Javaslat a vállalkozó orvosokkal kötött szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

20. Tájékoztató – 2026/2009. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozat alapján – az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben 2010. évben bevezetett jegyárakkal kapcsolatosan az első negyedéves tapasztalatokról

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

21. Javaslat a 2010. évi közbeszerzési terv módosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

22. Tájékoztatás a Budapest X. kerület 42444/34 hrsz.-ú (Sportliget) ingatlan ügyében

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

23. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

24. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

25. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

26. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

27. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t érintően a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

28. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetési feladatainak ellátásával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

29. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

30. Az 1844/2009. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat alapján a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi beszámolójával kapcsolatban elkészült igazságügyi szakértői vélemény és az ügyvezetés által készített határozati javaslatok megfelelőségét vizsgáló pénzügyi, építésügyi, beruházói, kétirányú szakértői vélemény

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

31. Tájékoztató a Kőbánya-Gergely parkban lévő parkolóról

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

32. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetési feladatainak ellátásával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

33. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly ügyvezető

34. Javaslat a (bölcsődei) „Élelmiszer beszerzés 2010” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

35. Javaslat a (bölcsődei) „Élelmiszer beszerzés 2/2010” tárgyú rendkívüli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

36. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

37. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. május 1-jei rendezvényeinek programjára

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

38. Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Sinka Jánosné intézményvezető

39. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2009. évi munkájáról

Előterjesztő: Sinka Jánosné intézményvezető

40. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

41. A Budapest X. kerület, Bársonyvirág utca 42526/215 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítási kérelem

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

42. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére1-2.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

43. Helytörténeti Gyűjtemény beépítési koncepciója a Bp. X., Füzér u. 32. sz. ingatlanon

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

44. Meghatalmazás az S1 telephelyen (Halom u. 42.) történt csőtörésre vonatkozóan a biztosító által fizetendő kártérítési összeg felvételére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

45. A COGNOS tervezési, előirányzat felhasználási rendszer 2010. június 1-jétől december 31-ig történő fejlesztése

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

46. Javaslat a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező civil szerveződések részére kiírandó pályázatra

Előterjesztő: Nagy László bizottsági elnök

47. Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

48. Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

49. Javaslat a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány helyzetének rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

50. Javaslat a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány helyzetének rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

51. Javaslat a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány helyzetének rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

52. Javaslat a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának visszahívására és új Felügyelő Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

53. Javaslat önkormányzati intézmények térítésmentes használatának engedélyezésére a László SC és a Kőbányai Liget Egyesület részére

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

54. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyulásáért kiemelkedően közhasznú szervezet támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

55. Javaslat a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány „Vidám Gyermeknap” rendezvényének támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

56. Javaslat a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

57. Javaslat a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kérelmének támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

58. Javaslat Kőbánya 2010. évi parlagfű mentesítési programjára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

59. Tájékoztató az Óhegy-parkban veszélyelhárítás érdekében tett intézkedésekről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

60. Javaslat polgárvédelmi átmeneti szállás kialakítására és működési költség biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

61. Javaslat forrás biztosítására a Bp. X. ker., Alkér u. – Harmat u. – Kada u. által határolt „vadaspark” ingatlan átvétele utáni területrendezési munkákra

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

62. Javaslat dr. Bereczky Endre orvos, közéleti személyiség emlékére emléktábla avatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

63. Javaslat a Ferihegyi Önkormányzati Társulás megalapításához szükséges megállapodás-tervezetre

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

64. Tájékoztató európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

65. Együttműködési szerződés a Fővárosi Önkormányzat „KMOP-2009-2.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázathoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

66. Javaslat Bűnmegelőzési Koncepció elfogadására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

67. Javaslat vissza nem térítendő támogatásra a Budapest X. kerület, Hölgy u. 16. sz. alatti, fővárosi védelem alatt álló épület homlokzat- és tetőfelújítási munkálataihoz

Előterjesztő: Mozsár Ágnes

68. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa „Kórház – szakrendelők – háziorvosi rendelők információs rendszerének összekapcsolása tárgyban
69. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménnyel

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

70. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

71. Egyebek

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
 A Podmaniczky Páholy felhívása a városrész épített és természeti öröksége  fennmaradását szolgáló "helyi érdekvédelmi rendelet" megalkotásáról

72. Novák Gyula egyéni képviselői indítványa a kisvállalkozók támogatásával kapcsolatban
73. Személyi kérdés – a WOLF Polgárőrség – Speciális Mentők – Polgári Védelem – Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás és helyiség-használati szerződés érdekében 3-tagú tárgyaló delegáció megválasztása