Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. május 20


1. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága és a Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelete közös tevékenységének elemzése, értékelése, az aktuális feladatok megvitatása

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

2. Tájékoztató a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága és az Önkormányzat szakhatóságai, illetve az ÁNTSZ Budapest X-XVII. kerületi Intézete, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltsége, valamint a Kőbányai Tűzőrség együttműködésérő

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Javaslat az Önkormányzatnak a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel 2010. március 4-én megkötött háromoldalú Együttműködési megállapodás módosítására – a térfigyelő rendszer működésének biztosítása érdekében

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

4. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

tlerjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Beszámoló a Kőbányai Tűzőrség 2009. évi munkájáról

Előterjesztő: Gardi József tűzőrségparancsnok

6. Tájékoztató intézményvezető négyéves vezetői tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

7. Javaslat Dávid Tibor közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat meghirdetett közoktatási intézményvezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok elbírálására, intézményvezetők megbízására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

10. Javaslat az Everling Kft.-vel és a Kuna-Co Kft.-vel kötött szerződés forrásának biztosítására

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben térítési és tandíj fizetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Rendeletalkotás kezdeményezője:

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …./2010.(…) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.20.) sz. önk. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól szóló 27/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület Kada utca – Maglódi út - Bodza utca – Sörgyár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (….) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. kerület Gergely utca – Sibrik Miklós út – Gyömrői út – Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2005. (II. 25.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Tájékoztatás az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet hatályának önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra való kiterjesztésének lehetőségéről

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

17. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2009. évi számviteli, szakmai beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető

18. Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Szakács Ferencné elnök

19. Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Gergely Károlyné elnök

20. Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Dömötör Atina elnök

21. Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Filipovics Máté elnök

22. Beszámoló a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Wygocki Richárd elnök

23. Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Inguszné dr. Barabás Rita elnök

24. Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Bacsa Gyula elnök

25. Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Gherghel Severianné elnök

26. Beszámoló a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2009. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő: Török Tibor elnök

27. A Kőbányai Gyermekjóléti Központ 2009. évi szakmai beszámolója

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

28. Javaslat pályázat benyújtására a Helyi kábítószerügyi kezelési lánc együttműködésének fejlesztésére, támogatására

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

29. Javaslat pályázat benyújtására a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetfejlesztésére és szakmai tanulmányút lebonyolítására

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

30. Javaslat pályázat benyújtására a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - komplex helyzetfelmérő kutatására

Előterjesztő: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető

31. A Kőbányai Diáksport Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő: Széles István elnök

32. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

33. Javaslat a Kőbányai VagyonkezelőZrt. 2009. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

34. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

35. Tájékoztató a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének prémium kifizetésével kapcsolatban

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

36. Tájékoztató a Kőbánya-Gergely parkban lévő parkoló bérleti díjának helyzetéről

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

37. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

38. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megbízására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

39. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2009. évi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

40. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft javaslata a 2010. évi kőbányai Szent László napok kulturális rendezvénysorozat programjaira

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

41. Javaslat a napközis tábor programjainak bővítésére

Előterjesztő: Győrffy László igazgató

42. Javaslat többletforrás biztosítására a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére az autóbusz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt

Előterjesztő: Nagy Zoltán igazgató

43. Javaslat a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának visszahívására és új Felügyelő Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

44. Javaslat a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány helyzetének rendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

45. Javaslat a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának átalakítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

46. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

47. Forrás biztosítása az ideiglenes orvosi rendelő kialakításához a Budapest X. kerület, Salgótarjáni/Pongrác úti orvosi rendelő felújításának idejére

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

48. Javaslat a mentőállomás kialakítására a Budapest X. kerület Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

49. Javaslat a „X. kerület közterületein virágkosarak kihelyezése” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

50. Javaslat a „Szociális célú városrehabilitáció hagyományos építésű városi területek rehabilitációja” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

51. Javaslat a „Hitelfelvétel” közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

52. Forrás biztosítása a kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő dohányzás tilalmáról szóló 25/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

53. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására a 960/2010. (V. 20.) sz. határozat alapján

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

54. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására (informatikai eszközök vonatkozásában)

Előterjesztő: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

55. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására (tervező cégek kiválasztásával kapcsolatban)

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

56. Javaslat kutyaürülék gyűjtők kihelyezéséhez forrás biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

57. Javaslat a „Zöldfelületi vagyonkataszter” megvalósítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

58. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Hungária krt. 1-3. szám alatt lévő MÁV-telep rendezésével kapcsolatos egyeztetéséről

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

59. Javaslat a Pro-Régiós pályázaton elnyert összeg nem elszámolható részének lemondásáról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

60. Tájékoztató a Budapest X. kerület Bogáncsvirág utcában található 42544/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

61. Tájékoztatás a Gergely utcai lakópark ügyében

Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester

62. Javaslat a Budapest X. kerület 41203/45 hrsz.-ú ingatlan (Kissörgyár u.) tulajdonjogának megszerzésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

63. Javaslat a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

64. Javaslat a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítású Nyelvű Általános Iskola Bánya utcai intézményébe tervezett sportpálya Üllői úti tagintézményében történő kialakítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

65. Javaslat a Lehet Más a Politika Kőbányai szervezetének elhelyezésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

66. Javaslat a Budapest X. kerület, Vásárló utca – Füzér utca sarkán lévő parkoló felújításához szükséges pénzeszköz biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

67. Javaslat pályaburkolat vásárlására az Ihász utcai sporttelepre

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

68. Javaslat a Vinkovci testvérvárosából érkező Kud Sumari Néptáncegyüttes költségeinek támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

69. Javaslat TÁMOP 5.2.5 B pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

70. Javaslat pályázat benyújtására az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

71. Javaslat céltartalék felszabadítására prémiumelőleg biztosításához

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

72. Javaslat intézményvezetők jutalmazásához céltartalék felszabadítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

73. Javaslat a 2010/2011. tanév fenntartói többletórák számának módosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

74. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Program 2010-2015. c. dokumentum elfogadására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

75. Javaslat a Budapest X. kerület (38305/10 hrsz.-ú), jelenleg névtelen közterület elnevezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

76. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Mádi u. 120. számú ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

77. Javaslat a 2010. évi költségvetésben szereplő felújítások jóváhagyott pénzügyi keretének átcsoportosítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

78. Javaslat a 2010. évi költségvetésben az angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára tervezett céltartalék részösszegének felszabadítására

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

79. Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítési ügye 1-3.

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

80. Tájékoztató európai uniós pályázatokról

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

81. Javaslat alapítványok pályázati támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

82. Javaslatok alapítványok támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

83. Javaslat forrás biztosítására a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 40-5087/2/2010. sz., eljárási költséget megállapító végzése alapján

Előterjesztő: dr. Korpai Anita osztályvezető

84. Dr. Fejér Tibor képviselői indítványa a méhnyakrák-prevenció programjának életkori kiterjesztése tárgyban
85. Javaslat „Kőbánya Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

86. Javaslat „Kőbányáért” díj adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

87. Javaslat Elismerő címek adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

88. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

89. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Tájékoztató az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról
Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága fejlesztési tervre épített véleményéről a Kápolna Téri Általános Iskola megszüntetésével kapcsolatban
Tájékoztató a "Félelem a Bűnözéstől Kőbányán" című közbiztonsági kérdőív kiértékeléséről
Főpolgármesteri tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet "A" épületének felújításának támogatásáról

90. Javaslat engedményezési megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Keresztury Dezső Általános Iskola között

Előterjesztő: dr. Korpai Anita osztályvezető

91. Javaslat az Újhegyi sétány 1-3. sz. alatti Széchenyi István Általános Iskolában kihelyezett óvodai csoportszobák bővítésére és játszóudvar kialakítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

92. Javaslat a törökországi Gebze városából Kőbányára érkező delegáció programjának biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester