Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. május 19.


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

2. Javaslat a kétmilliárd forint összegű hitelkeret biztosítása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó 246/2011. (IV. 21.) önkormányzati határozat kiegészítésére

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

3. Tájékoztató Kőbánya 2010. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

4. Javaslat vállalkozó orvosokkal szerződésmódosításra és közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésére

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

5. Beszámoló a kőbányai kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és tájékoztató a 2010. évi munkatervi tevékenységéről

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

6. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi számviteli, szakmai beszámolójának elfogadása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

7. Beszámoló a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

8. Javaslat a nemzetközi kapcsolatok és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló .. ./20 ll. ( ... ) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztián jegyző

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

10. Javaslat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

11. Javaslat az óvodák, általános iskolák és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. Javaslat a Salome Érzőszív Alapítvánnyal kötött családi napközi ellátási szerződés felmondására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

13. Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány megállapodásának megszüntetésére

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

14. Javaslat intézményi étkezési támogatás biztosítására, a képviselő-testület 1938/2010. (VIII. 26.) önkormányzati határozatában foglaltak végrehajtására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

15. Javaslat Kőbánya 2011-2014-re vonatkozó Sportfejlesztési Tervének és Programjának elfogadására

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

16. Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú területre vonatkozó közterület-használati ügyben

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

17. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására, intézményvezető megbízására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

18. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatói pályázatának elbírálására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

19. Javaslat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

20. Javaslat a Kőbányai Sportszervező és Szolgáltató Intézmény létrehozására

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

22. Javaslat a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és SE támogatására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

23. Javaslat a Halom utcai Bölcsőde fedezetkezelői szerződésének megkötéséhez szükséges önrész rendelkezésre állásának igazolására

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

24. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott a Városüzemeltetési és előirányzat-maradványok átcsoportosítására

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Javaslat a Kőbánya játszótér-fejlesztési koncepciója alapján megtervezett Óhegy parki kiemeitjátszótér megvalósításának ütemezésére

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

26. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 13/b mellékletében szereplő, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. "Épületek felújítása" fejezetben szereplő egyes feladatok helyett más feladatok elvégzése, pénzügyi kereten belüli átcsoportosítására

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

27. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és médege

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

28. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ javaslata a 20ll. évi kőbányai Szent László napok rendezvénysorozat programjaira

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

29. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő garázzsal felülépített ingatlanokkal kapcsolatos intézkedésekre

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

30. Javaslat az intézményvezetők jutalmazására céltartatékba helyezett összeg felszabadítására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

31. Javaslat működési célú céltartalék felszabadítására a Cognos program fenntartására és karbantartására biztosított 5 OOO eFt összegű előirányzat terhére

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

32. Javaslat céltartalékba helyezett összeg felszabadítására óvodák számára

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

33. Javaslat az Európai Bizottság által kiírt "Európa a polgárokért" program keretében megvalósuló "Testvérvárosi találkozók" célú pályázaton való részvételre

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

34. Javaslat a 2011. évi "Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenyen való részvételre

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

35. Tájékoztató az 1/2010. (L 22.) önkormányzati rendelet alapján az első lakásingatlan megszerzéséhez biztosított kamatmentes kölcsön folyósítására kiírt pályázattal kapcsolatban

Előterjesztő:

Dr. Szabó Krisztiánjegyző

36. Javaslat az MSZP Kőbányai Szervezete közterület-használati díj méltányosságból történő elengedése iránti kérelmének elbírálására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

37. Javaslat ellátási szerződés megkötésére intézményi elhelyezés biztosítására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

38. Javaslat önkormányzati lakások bérlők részére történő elidegenítésére

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

39. Javaslat "Kőbánya Díszpolgára" cím adományozására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

40. Javaslat "Kőbányáért" díj adományozására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

41. Javaslat elismerő címek adományozására

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

42. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

43. Egyebek

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről
Tájékoztató az önkormányzat és a polgárőr egyesületek között létrejött megállapodásokról
Javaslat nyilatkozat elfogadására Tokody Marcell Gergely képviselő javaslat alapján 

44. Javaslat a Budapest X., Albertirsai úti parkolók hasznosítására

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

45. Javaslat a fővárosi közgyűlésbe delegált kerületi küldött személyére

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

46. Javaslat az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatának időarányos visszarendezésére

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

47. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozási kérelme

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester