Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések - 2012. június 21.


1. A Budapest Főváros Kormányhivatala által a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel szemben kibocsátott törvényességi felhívásról

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I-VII. havi várható likviditási helyzete

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

3. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

4. A Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló bontásához szükséges további fedezet biztosítása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

5. Az Újköztemető főbejáratának 500 méteres körzetének hasznosításával kapcsolatban kiadandó nyilatkozat

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

6. Az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

7. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer kiépítéséről szóló megállapodás

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

8. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék felszabadítása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

9. A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen történő részvétel

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

10. Házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás megadása

Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester

11. Tájékoztató a LÉLEK-Program működéséről és a LÉLEK-Ház házirendjéről

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

12. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

13. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatának meghatározása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

14. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó technikai dolgozók személyi juttatásainak költségvetéséről

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

15. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó technikai dolgozók személyi juttatásainak költségvetéséről

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

16. A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átköltöztetésével kapcsolatos költségek

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

17. 27. A 2012/2013-as tanévben indítható napközis csoportok száma, osztály- és csoportbontások, illetve a pedagógus óraszám és létszám meghatározása, valamint a fenntartói többletóra és a technikai létszám megállapítása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

18. A TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, „Kőbányai Köbükik” című projekt, valamint a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR kódszámú „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

19. A TÁMOP-2.4.5-12/4 kódszámú, A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása című pályázaton történő indulásról

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

20. A TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 kódszámú, „Táguló világ” című projekt előfinanszírozásához szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

21. A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési szerződés megkötése

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

22. Tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezése és céltartalék képzése

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő munkamegosztási megállapodás

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

24. Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

25. Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

26. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

27. A Kőbányai Torna Club 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató

Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester

28. A Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

29. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út – Mádi út – Tavas utca – Sütöde utca – Újhegyi sétány – Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző

30. Kőbánya 2011. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármster

31. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő:Dr. Szabó Krisztián jegyző

32. A Törekvés Művelődési Központ fűtés-korszerűsítésének támogatása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

33. A Kőbányai Sportszövetség 2011. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

34. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Weeber Tibor

35. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Kovács Róbert

36. A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

37. A nevelési -oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

38. A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztés: dr. Szabó Krisztián jegyző

39. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetősége

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester