Nemzeti Összetartozás Napja                     ***                     Újhegyi Tavaszi Piknik                     ***                     Tiszta Udvar Rendes Ház                     ***                     Kihívás Napja                     ***                     Pályázat a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására                     ***                     Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája                     ***                     Megjelent a Kőbányai Kalendárium a 2017-es esztendőre                     ***                     Imre Géza az év kőbányai sportolója


Tervezetek véleményezése

 

Eseménynaptár

2017.05
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Tervezetek véleményezése

Tájékoztatás a Budapest X. kerület Keresztúri út – belterületi határ menti iparvágány (42843/3 és 42839/6 hrsz-ú telkek) – Rákos patak – 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt terület készülő kerületi építési szabályzatáról

A Kőbányai Önkormányzat megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 36. §-ában foglaltak szerinti teljes eljárást a Budapest Főváros X. kerület, Keresztúri út – belterületi határ menti iparvágány (42843/3 és 42839/6 hrsz-ú telkek) – Rákos patak – 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatára vonatkozóan, amely a véleményezési szakasznál tart.


A Korm. Rendelet 29. §-a alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő eljárásaiban a partnerségi egyeztetés szabályait az 5/2017. (II 24.) önkormányzati rendelettel állapította meg. A rendelet megtekinthető a www.kobanya.hu portálon a Városháza/rendeletek, normatív határozatok/rendeletek/hatályos rendeletek menüpont alatt.

 

Az csatolt tervdokumentációval kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2017. május 25. és 2017. június 27. között

lehet levélben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címre (1102 Bp. Szent László tér 29.), illetve e-mailen a hivatal@kobanya.hu címre.
Kapcsolódó dokumentumok:Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájának egyeztetési eljárására érkezett vélemények elbírálásáról

Mellékletben olvasható a Budapest Főváros X. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája tárgyában a véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról hozott döntés.